Ruim twee ton aan bomen op plein in Hui­zen

Op het Oude Raad­huis­plein en de Kerk­straat-West in Hui­zen komen voor ruim twee ton aan bomen te staan. Het gaat om een tul­pen­boom, lin­de- en eiken­bo­men. In totaal gaan er voor maart twin­tig exem­pla­ren de grond in.

Inclu­sief de con­struc­tie kost één boom tien- tot twaalf­dui­zend euro. De bomen wor­den geplant in een enor­me krat met rij­ke boom­grond. Nood­za­ke­lijk, omdat ze anders min­der toe­komst­per­spec­tief zou­den heb­ben.

De gemeen­te heeft geko­zen voor hoge, gro­te bomen, zodat de week­markt er onder kan.

Bron:
Nieuws­blad voor Hui­zen