Berichten

In de begroting van 2012 heeft de deelraad Stadsdeel Zuid van Amsterdam besloten structureel geld beschikbaar te stellen voor het subsidiëren van groene daken. Daarmee is er niet alleen dit jaar subsidie, maar ook in 2013 en 2014.

De voorwaarden blijven voorlopig nog gelijk aan voorgaande jaren: 

  • maximaal de helft van de aanlegkosten voor een groen dak, tot een maximum van € 50,- per m2
  • het te vergroenen oppervlak moet minstens 6 m2 groot zijn
  • per aanvraag of dak wordt maximaal 100 m2 vergoed

Iedereen mag de subsidie aanvragen: inwoners, bedrijven, huurders en eigenaren van schuren, huizen, winkels en woonboten. 

Vraag gerust subsidie aan
Bewoners van Stadsdeel Zuid die ook zo’n mooi groen dak naast het dakterras willen hebben, een vergroende schuur in de binnentuin of een fijner binnenklimaat in de winkel wordt op de site van Stadsdeel Zuid opgeroepen een subsidie aan te vragen.

Meer informatie

Bron:
Stadsdeel Zuid

 

Voor de aanleg van zeven groene daken heeft het Maasstad ziekenhuis van de gemeente Rotterdam subsidie gekregen. De groene daken, die een oppervlakte meten van 3300 m2, zijn aangelegd op de lagere delen van het nieuwe ziekenhuis aan de Maasstadweg 21. De daken zijn bedekt met verschillende soorten vetplantjes, kruiden en mossen.

Groene daken zorgen voor een betere isolatie, een betere opvang van regenwater en voor een langere levensduur van het dak. Voor het Maasstad Ziekenhuis is het echter minstens zo belangrijk dat groene daken er mooi uitzien. Veel patiëntenkamers kijken uit op de lager gelegen daken, en wat er mooi uitziet, geeft een beter gevoel. Patiënten knappen daardoor sneller op en kunnen sneller naar huis.
De groene daken zijn nu al te bewonderen.

Genieten van groen
De projectgroep die de bouw van het ziekenhuis leidt, heeft de daken al begin dit jaar laten inzaaien zodat patiënten vanaf 1 maart 2011 direct al kunnen genieten van het groen.
De subsidie is aangevraagd en toegekend aan de stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis. Deze stichting zet zich al enkele jaren in om fondsen te werven voor de inrichting van het ziekenhuis. Zo zamelt de stichting onder andere geld in voor een kindvriendelijke inrichting van de poliklinieken en voor de bekostiging van vijf prachtige binnentuinen.

Klik hier voor meer informatie »

Bron:
Maasstad Ziekenhuis
 

Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland subsidiëren de aanleg van de groene speelplek ‘Cool Nature’ in Arnhem met 70.000 euro. Dit is een natuurlijke plek waar kinderen worden uitgenodigd om te spelen en bewegen, omdat steeds meer kinderen binnen achter de computer en voor de tv zitten. Buitenspelen is niet meer vanzelfsprekend.   

Het project ‘Cool Nature’ gaat over natuur in en rond de stad en stedelijke gebieden waar kinderen spelenderwijs de natuur ontdekken. In Arnhem wordt het park op de grens van de Paasberg en de Geitenkamp omgevormd tot ‘Cool Nature’ plaats, een groene speelplek voor kinderen van 7 tot 12 jaar. Er wordt een moeras aangelegd en er komt veel groen met uitdagende speelmogelijkheden. Arnhem heeft het ontwerp al klaar en begint in augustus met de uitvoering.

Groene speelplek heeft meerdere functies
De ‘Cool Nature’ plekken hebben meerdere functies, naast spelen en leren in de natuur bieden de plekken ook mogelijkheden voor scholen om natuur- en milieulessen te geven. De provincie treedt op als ondersteunende organisatie. Zij helpt gemeenten en natuurbeheerorganisaties met kennis en subsidies om ‘Cool Nature’ plekken van de grond te krijgen.

Bron:
Provincie Gelderland

 

Sinds mei 2009 geeft de gemeente Leeuwarden subsidie voor de aanleg van groene daken. De Friese gemeente stimuleert alleen extensieve groene daken (mossen, vetplanten en kruiden), omdat deze daken minder onderhoud verlangen.

Daarnaast is de belasting van extensieve daken geringer dan bij intensieve groene daken. Een ander voordeel is dat de dakconstructie in de meeste gevallen niet aangepast hoeft te worden, waardoor bestaande daken beplant kunnen worden.

Maximum €1.500
Leeuwarden vergoedt € 25,00 per vierkante meter dakoppervlak (minimaal 10 vierkante meter) tot een maximum van € 1.500 aan huishoudens en bedrijven.

Bron:
Gemeente Leeuwarden

Vanaf 1 juni 2009 kunnen bewoners en kleine organisaties uit Den Haag subsidie aanvragen voor het aanleggen van een groen dak.

Het college van B&W heeft hiervoor een bedrag van € 350.000 per jaar beschikbaar gesteld voor een periode van twee jaar.

€ 25 subsidie per vierkante meter
Eigenaren van huizen en gebouwen komen in aanmerking voor € 25 subsidie per vierkante meter groen dak, tot een maximumbedrag van € 20.000.

Met deze subsidie wil de gemeente Den Haag haar bewoners stimuleren om bij te dragen aan een groene en energiezuinige stad.

Bron:
Den Haag groenjaar

De gemeente wil Rotterdammers stimuleren om groene daken aan te leggen en gaat zelf ook een aantal gemeentelijke gebouwen voorzien van een groen dak. Hiervoor heeft Gemeentewerken Rotterdam het programma Groene Daken opgezet. Rotterdam stelt per direct een half miljoen euro subsidie beschikbaar voor de aanleg van groene daken. Particulieren met een plat dak kunnen een bedrag van €25 per m2 vergoed krijgen.

Het groene dak moet wel minstens 40 m2 groot worden. Bedrijven kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van 50 procent van de aanlegkosten van een groen dak, met een maximum tot €25 per m2.

Volledige informatie:
Download hier meer informatie
Download hier de folder
Lees hier het artikel verschenen in de Volkskrant

Ook interessant:
Groene daken,daktuin, Rotterdam

Bron:
Gemeente Rotterdam
Groenjaar Rotterdam