Amsterdam Zuid subsidieert groene daken structureel

In de begroting van 2012 heeft de deelraad Stadsdeel Zuid van Amsterdam besloten structureel geld beschikbaar te stellen voor het subsidiëren van groene daken. Daarmee is er niet alleen dit jaar subsidie, maar ook in 2013 en 2014. De voorwaarden blijven voorlopig nog gelijk aan voorgaande jaren:  maximaal de helft van de aanlegkosten voor een […]

Gemeente Rotterdam subsidieert groene daken op Maasstad ziekenhuis

Voor de aanleg van zeven groene daken heeft het Maasstad ziekenhuis van de gemeente Rotterdam subsidie gekregen. De groene daken, die een oppervlakte meten van 3300 m2, zijn aangelegd op de lagere delen van het nieuwe ziekenhuis aan de Maasstadweg 21. De daken zijn bedekt met verschillende soorten vetplantjes, kruiden en mossen. Groene daken zorgen […]

Provincie Gelderland subsidieert aanleg groene speelplek

Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland subsidiëren de aanleg van de groene speelplek ‘Cool Nature’ in Arnhem met 70.000 euro. Dit is een natuurlijke plek waar kinderen worden uitgenodigd om te spelen en bewegen, omdat steeds meer kinderen binnen achter de computer en voor de tv zitten. Buitenspelen is niet meer vanzelfsprekend.    Het project ‘Cool […]

Gemeente Leeuwarden subsidieert groene daken

Sinds mei 2009 geeft de gemeente Leeuwarden subsidie voor de aanleg van groene daken. De Friese gemeente stimuleert alleen extensieve groene daken (mossen, vetplanten en kruiden), omdat deze daken minder onderhoud verlangen.Daarnaast is de belasting van extensieve daken geringer dan bij intensieve groene daken. Een ander voordeel is dat de dakconstructie in de meeste gevallen […]

Den Haag subsidieert aanleg groene daken

Vanaf 1 juni 2009 kunnen bewoners en kleine organisaties uit Den Haag subsidie aanvragen voor het aanleggen van een groen dak. Het college van B&W heeft hiervoor een bedrag van € 350.000 per jaar beschikbaar gesteld voor een periode van twee jaar. € 25 subsidie per vierkante meterEigenaren van huizen en gebouwen komen in aanmerking […]

Gemeente Rotterdam subsidieert groene daken

De gemeente wil Rotterdammers stimuleren om groene daken aan te leggen en gaat zelf ook een aantal gemeentelijke gebouwen voorzien van een groen dak. Hiervoor heeft Gemeentewerken Rotterdam het programma Groene Daken opgezet. Rotterdam stelt per direct een half miljoen euro subsidie beschikbaar voor de aanleg van groene daken. Particulieren met een plat dak kunnen […]