Gemeen­te Leeu­war­den sub­si­di­eert groe­ne daken

Sinds mei 2009 geeft de gemeen­te Leeu­war­den sub­si­die voor de aan­leg van groe­ne daken. De Frie­se gemeen­te sti­mu­leert alleen exten­sie­ve groe­ne daken (mos­sen, vet­plan­ten en krui­den), omdat deze daken min­der onder­houd ver­lan­gen.

Daar­naast is de belas­ting van exten­sie­ve daken gerin­ger dan bij inten­sie­ve groe­ne daken. Een ander voor­deel is dat de dak­con­struc­tie in de mees­te geval­len niet aan­ge­past hoeft te wor­den, waar­door bestaan­de daken beplant kun­nen wor­den.

Maxi­mum €1.500
Leeu­war­den ver­goedt € 25,00 per vier­kan­te meter dak­op­per­vlak (mini­maal 10 vier­kan­te meter) tot een maxi­mum van € 1.500 aan huis­hou­dens en bedrij­ven.

Bron:
Gemeen­te Leeu­war­den