Gemeente Leeuwarden subsidieert groene daken

Sinds mei 2009 geeft de gemeente Leeuwarden subsidie voor de aanleg van groene daken. De Friese gemeente stimuleert alleen extensieve groene daken (mossen, vetplanten en kruiden), omdat deze daken minder onderhoud verlangen.

Daarnaast is de belasting van extensieve daken geringer dan bij intensieve groene daken. Een ander voordeel is dat de dakconstructie in de meeste gevallen niet aangepast hoeft te worden, waardoor bestaande daken beplant kunnen worden.

Maximum €1.500
Leeuwarden vergoedt € 25,00 per vierkante meter dakoppervlak (minimaal 10 vierkante meter) tot een maximum van € 1.500 aan huishoudens en bedrijven.

Bron:
Gemeente Leeuwarden