Stedelijke hitte-eilanden van Nederland in kaart

In het kader van het onderzoeksprogramma Climate Proof Cities hebben onderzoekers van TNO en Wageningen Universiteit voor het eerst de stedelijke hitte-eilanden van Nederland in een kaart gevat. Het stedelijk hitte-eiland is het fenomeen dat het stedelijk gebied warmer is dan het omringende gebied. Climate Proof Cities is onderdeel van het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat. […]

De Groene Stad wordt internationaal gepositioneerd als een integrale stedelijke visie

Plant Publicity Holland gaat samen met het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I), de International Association of Horticultural Producers (AIPH) en tuin- en landschapsbureau Niek Roozen bv De Groene Stad internationaal promoten onder de noemer Programmatische Aanpak Green City 2011. Het doel van de Programmatische Aanpak Green City is om De Groene Stadfilosofie […]

Provincie wil oplossing stedelijke groenprojecten

De provincie Noord-Holland betreurt dat het Rijk voorlopig nog geen helderheid kan geven over de toekomst van groenprojecten rond de grote steden, die door de Rijksbezuinigingen stil zijn komen te liggen. Provincies dringen aan op een nette afronding van de projecten, maar Staatssecretaris Bleker gaf in een overleg met de provincies aan dat hij op […]

Rapport 'Recreatief groen in de stedelijke regio’s' van VROM is uit

Veel stedelijke regio’s in Nederland hebben een tekort aan recreatiegroen. Onlangs werd dit al gemeld in het bericht ‘Te weinig recreatiegroen in stedelijke regio’s’. Het rapport ‘Recreatief groen in de stedelijke regio’s’ van VROM verscheen gisteren. In sommige gevallen loopt het tekort aan recreatiegroen op tot ruim 60 procent. Dat blijkt uit onderzoek van het […]

Te weinig recreatiegroen in stedelijke regio’s

Het ministerie van VROM wil voor de verstedelijkingsafspraken zicht hebben op de te verwachte, recreatieve groen tekorten in het jaar 2020. De analyse die onlangs werd uitgevoerd, toont aan dat in tien stedelijke regio’s in 2020 sprake is van een tekort van meer dan 20% aan ruimte om te wandelen en/of fietsen. Het Kenniscentrum Recreatie […]

Netwerk Groen, Integratie en Stedelijke Vernieuwing

Op donderdag 29 januari 2009 organiseert het ‘Netwerk Groen, Integratie en Stedelijke Vernieuwing’ een middag in Amersfoort voor iedereen die werkzaam is met groen en openbare ruimte in de aandachtswijken. Het Netwerk presenteert de publicatie ‘Samen, Werken en Groen’. In een workshop staat ‘Het Waterwingebied’ op het programma. Locatie: Open Hof (kerkgebouw), Vogelplein 1, Amersfoort. […]

Nota Stedelijke Ecologische Verbindingszones in Den Haag

In deze nota staan de hoofdlijnen en maatregelen voor ecologische inrichting en beheer van de twaalf verbindingszones in de komende tien jaar. Voor de gebieden Ypenburg en Leidschenveen zijn nieuwe verbindingszones aangewezen. Voor o.a. Erasmusveld, Broeksloot, Binckhorst en Haagse Beek zijn enkele verbindingen toegevoegd. Bij de uitwerking van het masterplan Vlietzone wordt een nieuwe ecologische […]

C2C-aanpak voor ontwikkeling 'stedelijke jungle' in Hong Kong

Hong Kong behoort tot de meest dichtbevolkte gebieden in de wereld met 30.000 inwoners per vierkante kilometer. Om een antwoord te geven aan de druk door overbevolking ontwikkelde de Belgische architect, Vincent Callebaut, het project ‘The Perfumed Jungle’ op basis van cradle to cradle-principes. Niet de natuur terugdringen, maar ongerepte natuur de stad binnenhalen in […]