Net­werk Groen, Inte­gra­tie en Ste­de­lij­ke Ver­nieu­wing

Op don­der­dag 29 janu­a­ri 2009 orga­ni­seert het ‘Net­werk Groen, Inte­gra­tie en Ste­de­lij­ke Ver­nieu­wing’ een mid­dag in Amers­foort voor ieder­een die werk­zaam is met groen en open­ba­re ruim­te in de aan­dachts­wij­ken. Het Net­werk pre­sen­teert de publi­ca­tie ‘Samen, Wer­ken en Groen’. In een work­shop staat ‘Het Water­win­ge­bied’ op het pro­gram­ma.
Loca­tie: Open Hof (kerk­ge­bouw), Vogel­plein 1, Amers­foort.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Click hier voor meer infor­ma­tie

Ook inte­res­sant:
Pracht­wij­ken, par­ti­ci­pa­tie

Bron:
Gemeen­te Amers­foort
ASW Amster­dam
Forum Utrecht