Berichten

In 2010 heeft Alterra Wageningen onderzoek verricht naar de directe en indirecte invloed van groen op de sociale cohesie in steden. In het rapport komen verschillende projecten aan bod, zoals de Bikkershof in Utrecht, de Volkstuinen in het Oude Westen in Rotterdam, het Domela Nieuwenhuisplantsoen in Amsterdam en de Bruikleentuinen in Utrecht. Klik hier om het rapport te bekijken.

In 2012 start in Ede een project om de leefbaarheid en sociale cohesie te verbeteren door middel van groene activiteiten in wijken waar dit extra aandacht verdient. De wijk Veldhuizen krijgt de primeur. Nu wordt onderzocht welke ideeën en wensen er in de wijk leven en hoe groene activiteiten hierop aan kunnen sluiten.
Begin 2012 maakt Het Groene Wiel, centrum voor Natuur- en Milieu Educatie (NME) van de gemeente Wageningen, samen met de gemeente Ede een keuze uit de verschillende activiteiten die met de bewoners in de wijk uitgevoerd kunnen worden. Daarbij kan gedacht worden aan het aanleggen van een buurttuin of met leerlingen van de basisschool de omgeving vergroenen. Ook een natuurontdektocht met jong en oud in het Proosdijpark behoort tot de mogelijkheden.
 
 
Bron:
Movisie
 

In de Meiboomwijk van Roeselare loopt sinds kort het project Ecotuinteams. Buren komen er samen onder begeleiding van een deskundige om te leren hoe ze hun tuinen op een milieuvriendelijke manier kunnen onderhouden. Op die manier hoopt het stadsbestuur de bewoners dichter bij elkaar te brengen.
De Meiboomwijk heeft nood aan meer groen en sociale samenhang. Dat is gebleken uit een rondvraag bij de bewoners. Met de Ecotuinteams hoopt de stad, dat het project samen met de provincie West-Vlaanderen heeft opgestart, twee vliegen in een klap te slaan.
Voortuintjes ingepalmd door parkeerplaatsen
Een Ecotuinteam bestaat uit verschillende buren. Ze leren elkaar kennen op een ongedwongen manier en trainen intussen hun groene vingers.
‘€œIk woon al heel mijn leven in de Wilgenstraat’€, zegt Hilda Decancq, een van de deelneemsters. ‘Als kind was de straat bezaaid met voortuintjes. Vandaag zijn alle voortuintjes ingepalmd door parkeerplaatsen. Ik heb de buurt gaandeweg zien veranderen.’€
 
Trend keren
De Ecotuinteams moeten die trend keren. Onder leiding van Karien Vandamme, een deskundige van de provincie, komen de buren samen. Eerst in een vergaderzaaltje en daarna telkens in de tuin van een van de deelnemers.
Juiste plant op de juiste plaats
‘Ik toon de groep telkens wat de mogelijkheden zijn in de tuin van een van de leden’ zegt Vandamme. ‘œMilieuvriendelijk onderhoud is het uitgangspunt, maar er zijn geen verplichtingen. We proberen wel zo weinig mogelijk sproeistoffen en pesticiden te gebruiken. Dat kan perfect door de juiste planten te kiezen op de juiste plaatsen.’€
Bron:
Nieuwsblad
 
 
 

Stadsparken zijn een goede ontmoetingsplek voor verschillende etnische groepen. Een goede inrichting leidt ertoe dat er voor elk wat wils, stelt Karin Peters in het laatste nummer van Urban Forestry and Urban Greening.
Peters, verbonden aan de leerstoelgroep Sociaal-ruimtelijke analyse, onderzocht in vijf stadsparken in Utrecht, Arnhem, Nijmegen en Haarlem wat autochtonen en Nederlanders van Turkse en Marokkaanse afkomst zoal in stadsparken doen en wat ze er waarderen. Iedereen vond de parken een ontspannen plek om rond te hangen en gezellig samen te zijn met familie of vrienden. De autochtone Nederlanders fietsen en wandelen wat vaker; de Turkse en Marokkaanse Nederlanders zitten vaker in grote groepen te picknicken.
 
 
 
‘Park leidt tot familiariteit’
Bezoekers komen niet naar het park om mensen uit andere culturen te ontmoeten, maar vinden de verscheidenheid leuk om mee te maken. Soms komt het tot een praatje, meestal via de hond of de kinderen. €˜Het park leidt tot familiariteit€™, zegt Peters, €˜omdat mensen zich er op hun gemak voelen. In de publieke ruimte krijgen mensen een gevoel in wat voor samenleving ze leven. In de winkelstraat krijg je ook een beeld, maar die plek is veel vluchtiger en functioneler.
Aantrekkelijk voor mensen van alle leeftijden en etnische achtergronden
De inrichting van het park kan helpen om die aantrekkelijk te maken voor mensen van alle leeftijden en etnische achtergronden. Een goed grasveld om op te voetballen is een goede ontmoetingsplek in het park. In het Thiemepark in Nijmegen is het grasveld met opzet op een helling gelegd, zodat er niet gevoetbald kan worden. Zo beperk je de mobiliteit van mensen, maar bied je wel meer ruimte om rustig te kletsen en wat te eten. Naast voetbalveldjes zorgen voldoende zit- en schaduwplekken ervoor dat mensen graag in een stadspark komen. Verder zien de allochtonen graag voorzieningen om te kunnen barbecueën en een koffiehuis in het park. Een goede inrichting zorgt er mede voor dat iedereen zich welkom voelt in het park, zegt Peters, zodat niet een bepaalde groep de overhand krijgt.
Bron:
Resource – Wageningen UR

Een verwaarloosd stukje openbare ruimte in de Rotterdamse wijk Hoogvliet is omgevormd tot een multifunctionele gemeenschapstuin. Het doel van deze tuin is om de sociale cohesie onder de bewoners te versterken. Hiervoor is een groene, integrale wijkaanpak ontwikkeld die de bewoners nader tot elkaar moet brengen.
Op woensdag 2 juni wordt de eerste Gemeenschapstuin in Rotterdam in gebruik genomen.
Grote sociale problemen
De Rotterdamse wijk Hoogvliet is een wijk met grote sociale problemen. In de wijk wonen veel uitkeringsgerechtigden en het is een smeltkroes van uiteenlopende culturele achtergronden. Onderling contact tussen de bewoners is niet vanzelfsprekend en het is een uitdaging om de mensen meer te betrekken bij de eigen wijk.
Gemeenschapstuin is uitstekend middel
De gemeenschapstuin is een uitstekend middel om inwoners aan het werk te helpen en tegelijkertijd sociale problemen in een wijk of buurt aan te pakken. Dankzij de gezamenlijke inspanning van diverse partijen, daarbij ondersteund door RadarAdvies, is in Hoogvliet een uitnodigende omgeving voor iedereen ontstaan. De tuin biedt voor ieder wat wils, juist omdat buurtbewoners en andere gebruikersgroepen zelf nauw betrokken zijn geweest bij de inrichting van de tuin.
Voor aanvullende informatie over de Gemeenschapstuin in Hoogvliet kunt u contact opnemen met Jacqueline van der Lubbe van RadarAdvies (06) 5343 1920.
 

Bewoners van groene wijken voelen zich gezonder, minder gestrest, veiliger en minder eenzaam dan bewoners van wijken met weinig groen. Daarom draagt groen in de leefomgeving bij aan een goede gezondheid.
Concreet ligt het huisartsenbezoek in groene buurten lager dan elders. Anders dan verwacht, bewegen bewoners van groene buurten niet meer dan bewoners van buurten met weinig groen. Dat geldt niet voor jongeren van 12-17 jaar. Die halen in groene buurten vaker de bewegingsnorm dan hun leeftijdsgenoten in minder groene buurten.

‘Natuur als Kuur’
Deze nieuwe onderzoeksresultaten werden gepresenteerd op het symposium Natuur als Kuur€™. Het Kenniscentrum Recreatie en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit organiseerden dit symposium als afsluiting van de Groene maand van IVN en het vierjarige onderzoeksprogramma Vitamine G€™ van Nivel en Wageningen UR/Alterra.
Allerlei initiatieven
Vertegenwoordigers van de natuur- en gezondheidsector wisselden onderzoeksgegevens en praktijkkennis uit. In de praktijk worden al allerlei initiatieven ontplooid. Staatsbosbeheer gaat bijvoorbeeld samen met de gezondheidssector bewegingsprogramma’€™s aanbieden. GG&GD Utrecht maakt samen met de Dienst Stadsontwikkeling wijken gezonder en beweeg vriendelijker. In de nieuwe wijk Rijnenburg komt een fijnmazig langzaam verkeersnetwerk. Krachtwijk. Overvecht krijgt nieuw ingericht groen, verbonden met wandel- en fietsroutes, een beweegpark bij het zorgcentrum en EU subsidie voor speelstraten. Om het herstel van patiënten te bevorderen, beschikt het nieuwe Meander Medisch Centrum in Amersfoort straks over veel groen binnen en buiten. En in het kader van de vergrijzing en klimaatverandering wees Arno Vlooswijk van Trees for Grannies op het belang van verkoelend groen voor ouderen op ‘pantoffelafstand’€™.
‘Maak meer werk van groen’
IVN-directeur Jelle de Jong riep instanties op meer werk te maken van groen, nu opnieuw wetenschappelijk is bewezen dat mensen natuur nodig hebben om lichamelijk en geestelijk beter te functioneren. De onderzoekers pleitten voor meer fundamenteel onderzoek naar de stressreducerende en bewegingstimulerende effecten van de natuur. Ook willen zij meer onderzoek naar de effectiviteit van zorgboerderijen, schooltuinen, etc. en de invloed van de kwaliteit van groen op de gezondheid. Gezien het maatschappelijke belang gaf het ministerie van  LNV aan zich te blijven inzetten voor de versterking van de relatie tussen groen en welzijn.
Bron:
Kenniscentrum Recreatie