Berichten

Acht duurzaamheidsprojecten in Drenthe, Friesland en Groningen, waaronder Werken aan groene schoolpleinen en Woningcorporaties worden groener krijgen een subsidie uit het programma Duurzaam Door. Zij ontvangen deze omdat ze bijdragen aan het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen van de provincies. Het gaat om een bedrag van in totaal 403.384 euro.
Werken aan groene schoolpleinen
Greensytes gaat samen met het IVN en twee ecologisch groenontwerpers een ontwerptraject met zes Drentse scholen in. Zij gaan de scholen helpen bij het maken van een ontwerp voor een groen schoolplein. Daarbij houden ze oog voor de directe schoolomgeving. Daardoor ontstaat een meerwaarde voor de school en de samenleving. Greensytes krijgt voor het project Werken aan groene schoolpleinen vanuit DuurzaamDoor een subsidie van 45.000 euro.
Woningcorporaties worden groener

Het IVN gaat de komende jaren met verschillende woningcorporaties in Groningen en Drenthe aan de slag met vergroening en verduurzaming. Een aspect waar veel woningcorporaties nog onvoldoende aan toekomen is het groener maken van de woonomgeving. IVN heeft daar ervaring mee opgedaan in de succesvolle projecten GroenDichterbij, Tuinreservaten en Generatietuinen. Die ervaringen maakt IVN toegankelijk voor de woningcoöperaties in Drenthe en Groningen, zodat die ze ook kunnen toepassen. Het IVN ontvangt 90.000 euro subsidie voor het voor het uitvoeren van het project.
Bron: Provincie Drenthe

Op 10 oktober, de dag van de duurzaamheid, is het project ‘Groene wanden in de klas’ van start gegaan in de Haarlemmermeer. Vanuit het Groen Onderwijscentrum gaan studenten van Wellant mbo de effecten meten van een plantenwand in de klas. Het is de bedoeling dat de ervaringen van dit project leiden tot een systeem dat ook voor andere scholen bruikbaar is. Into Green zal laten zien hoe andere scholen net zulke plantenwanden kunnen aanschaffen via bijvoorbeeld crowdfunding.
Uit onderzoek is bekend geworden dat er een directe relatie is tussen luchtkwaliteit en leerprestaties. In hoeverre kunnen plantenwanden in de klas de luchtkwaliteit verbeteren? Dat gaan prof. dr. Agnes van den Berg en prof. dr. Bert van Duijn van het bedrijf Fytagoras en vier studenten van Wellant mbo uit Aalsmeer onderzoeken.
De luchtkwaliteit wordt gemeten, er worden testen gedaan en enquêtes afgenomen. Het onderzoeksteam wil aan kunnen tonen dat een plantenwand in de klas de luchtkwaliteit op en betaalbare en effectieve manier kan verbeteren.
Het project ‘Groene wanden in de klas’ is een breed gedragen initiatief van de gemeente Haarlemmermeer, FloraHolland, Greenport Aalsmeer, Stadsregio Amsterdam, Groen Onderwijscentrum en Into Green (een platform van Branchevereniging VHG voor hoveniers en groenvoorzieners en VGB, de branchevereniging voor de groothandel in bloemen en planten).

Wat kinderen het liefst doen is lekker buiten spelen. De laatste jaren heeft het buitenspelen echter een grote concurrent gevonden in de tablet en de spelcomputer, met als gevolg dat op steeds jongere leeftijd kinderen met overgewicht te kampen hebben.
Het is dus zaak om het buitenspelen net zo interessant te maken als een avonturengame op de pc. Een manier om dit te bereiken, is het bouwen van een natuurlijke buitenspeelplaats. Zowel bij scholen, buitenschoolse opvang en crèches als midden in de natuur vinden we natuurlijke buitenspeelplaatsen.
Een groene speelplek bevat paadjes, heuvels, bosjes, zand en water. Door het plaatsen van natuurlijke materialen (zoals grote natuurstenen of houten palen) – uiteraard in lijn met de geldende veiligheidsvoorschriften- kunnen kinderen hun fantasie de vrije loop laten.
Waarom is buitenspelen eigenlijk zo belangrijk?
Volgens het Landelijk Pedagogenplatform Kinderopvang is er een wezenlijk verschil tussen binnen en buiten spelen. Dat verschil ligt vooral in de zintuigelijke ervaringen die buitenspelen met zich meebrengen. Buiten is voor kinderen een rijke en levende speelomgeving: buiten zijn geuren, er is de warmte van de zon, er zijn bewegende schaduwen en er is steeds veranderend licht. Daarbij mogen kinderen buiten beweeglijk zijn en is het niet erg om vies te worden. Tenslotte komen kinderen door buiten te spelen al vroeg in aanraking met de natuur en die kennis nemen ze een leven lang met zich mee.

Vijf scholen in Antwerpen-Noord en Borgerhout ontvangen van de stad Antwerpen hulp bij de aanleg van een groene, avontuurlijke speelplaats. Op die manier wil de stad de waarde van natuur onder de aandacht brengen van kinderen en jongeren.

Alle scholen kregen ondersteuning bij de aanleg van hun speelplaats. De scholen kregen een professioneel ontwerp en een subsidie van maximaal 6.500 euro. Ook de scholen zelf leverden inspanningen. Sinds de start van het project werken directies, leerkrachten, leerlingen en ouders mee aan ontwerp, aanleg en onderhoud van de speelplaatsen.

Beste idee
Afgelopen zaterdag werd het eerste groene schoolplein geopend. De stad Antwerpen heeft laten weten het project voort te zetten. Elke Antwerpse school die haar schoolplein wil vergroenen, krijgt advies en een subsidie van maximaal 600 euro. Jaarlijks krijgt het beste idee een subsidie van 7.500 euro.

Bron:
Nieuwsblad

Gemeente Tilburg start dit najaar met het project ‘Bomen voor Scholen’. Dit project houdt in dat basisscholen van de gemeente de kans krijgen om kosteloos een boom te laten planten op hun schoolplein. Het project start in stadsdeel ‘Oude Stad’.

De gemeente Tilburg wil de Oude Stad vergroenen en haar bomenbestand in het stedelijk gebied uitbreiden. Marieke Moorman, wethouder Natuur & Landschap: ” Niet alleen omdat je met meer groen de omgeving letterlijk en figuurlijk opfleurt maar ook omdat meer groen de omgeving een kwaliteitsimpuls geeft en er een fijner leefgebied ontstaat.”

Boom aanbieden
Veel schoolterreinen lenen zich prima voor dit project, ze beschikken over weinig groen en hebben voldoende plaats voor een boom.

Probleem is dat de schoolbesturen niet beschikken over de financiële middelen om extra groen bij te planten. Daarom biedt de gemeente 18 basisscholen in stadsdeel ‘Oude Stad’ een boom aan voor op het schoolterrein.

Nog dit plantseizoen planten
Voor de uitvoering van het project ‘Bomen voor Scholen’ werkt de gemeente Tilburg samen met Projectbureau Orbis. Deze week zijn alle basisscholen in het stadsdeel ‘Oude Stad’ ingelicht over de start van het project. Geïnteresseerde basisscholen kunnen zich aanmelden voor deelname. In overleg met de deelnemende school wordt bepaald welke soort boom het meest geschikt is. Het streven is om de bomen nog dit plantseizoen (najaar 2011 en vroege voorjaar 2012) te planten. Het project ‘Bomen voor Scholen is dit jaar ook in de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Eindhoven met succes uitgevoerd.

Educatie
In het kader van het project ‘Bomen voor Scholen’ is een lespakket ontwikkeld dat in het teken staat van natuur- en milieueducatie. Iedere deelnemende school krijgt naast een boom ook dit lespakket aangereikt. Door dit lespakket investeert de gemeente Tilburg ook in educatie om zo basisschoolleerlingen bewust maken van het belang van groen.

Bron:
Gemeente Tilburg

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

 
 

Er zouden veel meer mensen moeten weten hoe goed het is om in een natuurlijke omgeving te zijn! Als puntje bij paaltje komt wordt de gelukswaarde van natuur minder belangrijk geacht dan economische ontwikkeling en kortetermijnwinst. Ook veel scholen en schooldirecties hebben hier last van, en denken vaak niet na hoe ze op een eenvoudige manier de omgeving een stukje groener kunnen maken.

Om hier wat aan te doen heeft Stichting Natuur en Milieu een module ontwikkeld voor de scholenactie ‘Ga voor gezond’, gericht op kinderen op de basisschool. In 2008 deden zo’n 1200 basisscholen mee aan de actie.

Daarnaast is er een korte presentatie verschenen om schooldirecties voor te lichten en een idee te geven wat zij zouden kunnen doen aan de omgeving van de school. De presentatie vindt u in onderstaande link.

Volledige informatie:
Klik hier om de presentatie te lezen

Ook interessant:
Spelen, kinderen, veiligheid

Bron:
Natuur en Milieu