Berichten

Apeldoorn is een groene stad en om dat te blijven zet de gemeente zich in om haar parken, lanen en vele groengebieden in de wijken zoveel mogelijk te behouden en waar mogelijk nieuwe te creëren.

De gemeente is namelijk van mening dat groen bijdraagt aan een prettige leef- en werkomgeving, omdat groen zorgt voor rust en ontspanning en het biedt ruimte aan spelen en recreëren.

Onderhoud
Maar groen vraagt ook om onderhoud. Dit jaar en ook de komende jaren is er meer aandacht voor het beheerbeleid in Apeldoorn om het beheer in de toekomst structureel beter aan te pakken.

Heestervakken vervangen
Tussen december 2009 en maart 2010 gaat de gemeente Apeldoorn onder meer heestervakken vervangen door andere beplanting. Ook worden de versleten speeltoestellen in samenspraak met dorps- en wijkraden vervangen. Hiermee realiseert de gemeente een betere kwaliteit van speeltoestellen die voldoen aan de laatste eisen. Met deze aanpak sluit de gemeente zoveel mogelijk aan bij wensen van de wijk.

Lees hier het volledige bericht:

Bronnen:
Gemeente Apeldoorn
Blik op nieuws.nl

 

 

 

Apeldoorn – Apeldoorn is een groene stad. Om dat te blijven zet de gemeente zich in om haar parken, lanen en vele groengebieden in de wijken zoveel mogelijk te behouden en waar mogelijk nieuwe te creëren.

Groen draagt namelijk bij aan een prettige leef- en werkomgeving, het zorgt voor rust, ontspanning en biedt ruimte aan spelen en recreëren. Maar groen vraagt ook om onderhoud. Dit jaar en ook de komende jaren is er meer aandacht voor het beheerbeleid om het beheer in de toekomst structureel beter aan te pakken.

Tussen december 2009 en maart 2010 gaat de gemeente Apeldoorn heestervakken vervangen door andere beplanting. Hierdoor hoeft de gemeente geen gebruik te maken van chemische middelen om onkruid te bestrijden. De kwaliteit van het groen blijft hierdoor hoog.

Ook worden de versleten speeltoestellen in samenspraak met dorps- en wijkraden vervangen. Hiermee realiseert de gemeente een betere kwaliteit van speeltoestellen die voldoen aan de laatste eisen. Met deze aanpak sluit de gemeente zoveel mogelijk aan bij wensen van de wijk.

Daarnaast wordt het beheer van bosachtige vakken(plantsoenen met veel bomen en struiken) herzien en aangepast zodat dit beter aansluit bij specifieke locaties en omstandigheden. Deze vakken passen dan beter in bijvoorbeeld een wijk of langs een weg. De gemeente probeert hierbij rekening te houden met de wensen van bewoners. Deze werkzaamheden zijn deels al in gang gezet.

In het beheer en onderhoud van de openbare groenvoorzieningen komt de gemeente situaties tegen waarbij de grenzen met particulieren onduidelijk zijn of duidelijk zijn opgeschoven. Dit maakt het in sommige situaties lastig om het groen te beheren. Voor het terugdringen van oneigenlijk gebruik van de openbare ruimte wordt er een plan van aanpak opgesteld. In 2010 wordt dit project verder uitgewerkt.

De gemeente Winterswijk zet bomen in pot in het openbaar groen op locaties waar weinig ruimte is of waar de bodem niet geschikt is. 

Momenteel zijn er al potbomen in het straatbeeld van Winterswijk te zien, zoals bij het gemeentekantoor aan de Stationsstraat. Op korte termijn worden er potbomen geplaatst aan de Burgemeester Bosmastraat, omdat er daar te veel kabels in de grond liggen.

Na twee jaar evalueert de gemeente dit project, waarna wordt beslist of deze manier van bomenaanplant op grote schaal kan worden toegepast.

Bron:
de Gelderlander

Het college van B&W van Amersfoort heeft onlangs ingestemd met de plannen voor een opknapbeurt voor Park Randenbroek en de herinrichting van de directe omgeving van het park. De belangrijkste elementen die in de structuurvisie worden genoemd, zijn onder andere meer openbaar groen en verantwoord bouwen in het groen.

Ook zorg voor de ecologische waarden, een groter openbaar toegankelijk gebied, verantwoord bouwen in het groen op die plekken waar ook nu al bebouwing is, staan omschreven in de structuurvisie.

Waarde aan groen in de stad
Wethouder Hans van Daalen hecht veel waarde aan groen in de stad. “Ik vind het belangrijk dat de inwoners van onze stad in hun buurt kunnen genieten van groen en daarom wil ik van het beekdal een krachtig groen gebied maken waarvan het karakter wordt bepaald door het monumentale bomenbestand en de Heiligenbergerbeek.” Van Daalen zet YouTube in om zijn plannen te verduidelijken.

 

Groen icoon
Van Daalen wil dat het beekdal – meer dan nu het geval is – een groene icoon voor de stad wordt. “Met de uitbreiding en versteviging van de recreatieve functies van het park en twee nieuwe woonlocaties langs het park wordt dit een bijzonder gebied waar straks iedereen in Amersfoort op verschillende manieren van kan genieten.”