Apeldoorn hecht waarde aan hogere kwaliteit openbaar groen

Apeldoorn is een groene stad en om dat te blijven zet de gemeente zich in om haar parken, lanen en vele groengebieden in de wijken zoveel mogelijk te behouden en waar mogelijk nieuwe te creëren.

De gemeente is namelijk van mening dat groen bijdraagt aan een prettige leef- en werkomgeving, omdat groen zorgt voor rust en ontspanning en het biedt ruimte aan spelen en recreëren.

Onderhoud
Maar groen vraagt ook om onderhoud. Dit jaar en ook de komende jaren is er meer aandacht voor het beheerbeleid in Apeldoorn om het beheer in de toekomst structureel beter aan te pakken.

Heestervakken vervangen
Tussen december 2009 en maart 2010 gaat de gemeente Apeldoorn onder meer heestervakken vervangen door andere beplanting. Ook worden de versleten speeltoestellen in samenspraak met dorps- en wijkraden vervangen. Hiermee realiseert de gemeente een betere kwaliteit van speeltoestellen die voldoen aan de laatste eisen. Met deze aanpak sluit de gemeente zoveel mogelijk aan bij wensen van de wijk.

Lees hier het volledige bericht:

Bronnen:
Gemeente Apeldoorn
Blik op nieuws.nl