Apeldoorn streeft naar hogere kwaliteit openbaar groen

Apeldoorn – Apeldoorn is een groene stad. Om dat te blijven zet de gemeente zich in om haar parken, lanen en vele groengebieden in de wijken zoveel mogelijk te behouden en waar mogelijk nieuwe te creëren.

Groen draagt namelijk bij aan een prettige leef- en werkomgeving, het zorgt voor rust, ontspanning en biedt ruimte aan spelen en recreëren. Maar groen vraagt ook om onderhoud. Dit jaar en ook de komende jaren is er meer aandacht voor het beheerbeleid om het beheer in de toekomst structureel beter aan te pakken.

Tussen december 2009 en maart 2010 gaat de gemeente Apeldoorn heestervakken vervangen door andere beplanting. Hierdoor hoeft de gemeente geen gebruik te maken van chemische middelen om onkruid te bestrijden. De kwaliteit van het groen blijft hierdoor hoog.

Ook worden de versleten speeltoestellen in samenspraak met dorps- en wijkraden vervangen. Hiermee realiseert de gemeente een betere kwaliteit van speeltoestellen die voldoen aan de laatste eisen. Met deze aanpak sluit de gemeente zoveel mogelijk aan bij wensen van de wijk.

Daarnaast wordt het beheer van bosachtige vakken(plantsoenen met veel bomen en struiken) herzien en aangepast zodat dit beter aansluit bij specifieke locaties en omstandigheden. Deze vakken passen dan beter in bijvoorbeeld een wijk of langs een weg. De gemeente probeert hierbij rekening te houden met de wensen van bewoners. Deze werkzaamheden zijn deels al in gang gezet.

In het beheer en onderhoud van de openbare groenvoorzieningen komt de gemeente situaties tegen waarbij de grenzen met particulieren onduidelijk zijn of duidelijk zijn opgeschoven. Dit maakt het in sommige situaties lastig om het groen te beheren. Voor het terugdringen van oneigenlijk gebruik van de openbare ruimte wordt er een plan van aanpak opgesteld. In 2010 wordt dit project verder uitgewerkt.