Vaste planten in Nederlands openbaar groen Extensief beheer in de praktijk

Van 2003-2007 is onderzocht hoe vaste planten het best kunnen worden toegepast in Nederlands openbaar groen. Hiervoor zijn veel beplantingen gedurende enkele jaren gevolgd en gefotografeerd, is een literatuurstudie gedaan en zijn betrokken bedrijven en gemeentes geïnterviewd. Dit rapport geeft aan welke functies vaste planten in de stad hebben. Vaste planten zijn vooral belangrijk, omdat ze met hun grote variatie op een klein oppervlak het gemis aan openbaar groen in steden deels kunnen compenseren. Ze kunnen in veel situaties worden ingezet, waarvan het gebruik als bodembedekker in vakbeplanting het bekendst is. Het rapport illustreert nog 20 andere situaties en beschrijft de noodzakelijke eigenschappen waarover onderhoudsvriendelijke planten moet beschikken. Er worden daarnaast 20 goede plantensoorten beschreven met hun specifieke eigenschappen.

Volledige informatie:
Download hier het rapport
U kunt een gedrukt exemplaar van het rapport bestellen
Download hier de samenvatting

Ook interessant:
Vaste planten, openbaar groen, beheer

Bron:
Wageningen UR / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V (Margareth Hop)