Berichten

Amsterdam is voor het jaar 2012 door de European Arboricultural Councel (EAC), de Europese koepelorganisatie van boomspecialisten uit 21 landen, benoemd tot European City of Trees.

Deze Award wordt toegekend aan een stad die toonaangevende activiteiten ontplooit in het beleid, beheer en burgerparticipatie van bomen in een stedelijke omgeving.

De afgelopen jaren is de Award uitgereikte aan Turku (Finland 2011), Praag (Tsjechië 2010 ), Malmö (Noorwegen 2009), Torino (Italië 2008) en Valencia (Spanje 2007).

Start Springsnow
Deze aankondiging werd gedaan bij de start van Springsnow, het iepenfestival waarmee Amsterdam vanaf dit jaar de magie van de lentesneeuw viert. Egbert Roozen, directeur van de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) sprak namens de EAC tot Boudewijn Oranje, lid van het db van stadsdeel Amsterdam-Centrum:

Benoeming
 “Amsterdam krijgt deze benoeming op basis van de van oudsher én huidige systematische aanplant van bomen. Zo zijn de iepen langs de grachten onlosmakelijk verbonden met de status van UNESCO werelderfgoed. En staan nergens ter wereld zoveel (75.000) iepen bij elkaar in een stedelijke omgeving. De stad heeft als eerbetoon in 2011 zelfs een iepen-arboretum geopend, dat mondiaal gezien een zeer unieke collectie bevat, waardoor boomliefhebbers uit binnen- en buitenland  speciaal hiervoor naar Amsterdam komen.”

Fototentoonstelling De Groene Stad
Boudewijn Oranje gaf aan blij te zijn met deze benoeming: “Amsterdam koestert haar bomen! We weten dat die van enorm belangrijke waarde zijn voor de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de stad. Vanuit die gedachte is ook het nieuwe bomenbeleidsplan opgesteld. En de schoonheid en waarde van bomen in onze stad worden prachtig verbeeld in de fototentoonstelling De Groene Stad die nu bij de Stopera staat.”

De prijs wordt vrijdag 11 mei 2012 uitgereikt tijdens de Nationale Klimkampioenschappen voor Boomverzorgers in Amsterdam-Noord.

 

Veel tuinen ‘verstenen’. In plaats van gras, struiken en bomen komen er steeds meer stenen en tegels. Dit is niet goed voor het milieu want minder groen betekent minder vogels, vlinders en insecten. Het water kan de grond niet meer in waardoor er problemen ontstaan met de afwatering in de stad. Er mogen dus meer groene tuinen komen in Rotterdam.

De wedstrijd ‘de milieuvriendelijkste tuin van Rotterdam’ is een aanmoediging voor al de bewoners die hun voor- en/of achtertuin groen en natuurlijk houden. Dit jaar extra aandacht voor moestuinen en ook groene balkons en dakterassen kunnen meedoen.

Hoe doet u mee aan de wedstrijd?
1. Ga naar de website milieuvriendelijkste tuin;
2. Klik de button ‘Rotterdam”
3. Vul de tuinenmeetlat in;
4. Geef uw naam, adres, telefoonnummer op en voeg eventueel een foto toe:
5. Tussen augustus en oktober gaat de jury bij de tuinen/balkons met de hoogste scores langs;
6. Officiële uitreiking van de Rotterdam tuinen prijs 2012 in december.

 Prijswinnaars ontvangen naast de milieuvriendelijkstetuinentrofee ook tuinbonnen te besteden bij een gerenommeerd tuincentrum.

Bron:
Gemeente Rotterdam

 

Tien gemeenten zijn genomineerd voor deelname aan Entente Florale 2012, de nationale groencompetitie voor steden en dorpen. In de categorie steden nemen deel:

  • Amsterdam Zuid (gemeente Amsterdam Zuid)
  • Haarlem
  • Nunspeet
  • Roosendaal
  • Weert

In de categorie dorpen en kleine steden (> 15.000 inwoners) dingen mee naar het Goud;

  • Bergeijk
  • Valkenburg (kern Schin op Geul)
  • Someren
  • Wierden
  • Woudenberg

Jaarlijks zijn er maximaal 5 steden en 5 dorpen in de strijd
Entente Florale voorzitter Jaap Spros is verheugd dat er ook volgend dit jaar weer sprake is van een kwalitatief hoogwaardige deelname. “Het enkele feit van de nominatie houdt al in dat de deelnemende gemeenten op groengebied veel te bieden hebben”, aldus Spros.

De winnaars van Goud en beide categorieën vertegenwoordigen Nederland in de internationale Entente Florale competitie in 2013. De nationale competitie Entente Florale 2011 werd gewonnen door de stad Ermelo en het dorp Dwingeloo (gemeente Westerveld).

Geen toeters en bellen
Om mee te doen aan de Entente Florale hoeven niet allerlei bijzondere inspanningen te worden verricht of toeters en bellen uit de kast gehaald. Het gaat de jury om de beoordeling van visie, beleid en de uitvoering daarvan. De jury bestaat uit deskundigen op het gebied van gemeentelijk groen, landschapsarchitectuur, groenvoorziening, boomteelt, ecologie en natuur, recreatie en onderwijs.

Doel van Entente Florale
De jaarlijkse groencompetitie Entente Florale heeft tot doel om de belangstelling van goede groenvoorzieningen te stimuleren bij de (lokale) overheid, het bedrijfsleven en de inwoners. Het groen heeft immers een veel groter belang dan alleen het “mooi” zijn. Groen heeft ook een grote economische waarde, is goed voor welzijn en welbevinden van de bewoners en is ook heel belangrijk voor de recreatie. Een goed resultaat in de Entente Florale is een sterk punt in de city marketing, zo is uit voorgaande jaren al gebleken.

 

Het is verkiezingstijd en met grote bezuinigingen voor de boeg hoor je overal dat de tegenstelling tussen links en rechts terug is. Er is weer wat te kiezen.

Maar is de tegenstelling links-rechts de meest relevante? De meeste politieke partijen kiezen voor economische herstelmaatregelen zonder structurele aandacht voor duurzaamheid. Het resultaat is zorgwekkend: restauratie van een economisch bestel zonder waarde voor steeds schaarsere natuurlijke hulpbronnen. Een bestel dat afstevent op nieuwe en hardnekkige instabiliteit. De keuze is vooral tussen groen of niet-groen.

Lees het volledige artikel in dagblad Trouw »

Bron:
Trouw

 

Wil je dat het Mauveplein een speelplein of een groenplein wordt? Welke bomen zie je graag op het plein? Wat voor speeltoestellen hebben je voorkeur? En welk straatmeubilair? Deze vragen kregen de bewoners van de Mauvebuurt in de wijk Oud Krispijn in Dordrecht voorgelegd. Zij mochten eind vorig jaar stemmen via internet over de inrichting van het Mauveplein. In de eerste ronde stemden 158 buurtbewoners en in de tweede 120. Besloten is om door te gaan met deze vorm van eParticipatie bij het opstellen van herstructureringsplannen. Binnenkort is het Goeverneurplein aan de beurt.

Volledige informatie:
Lees hier meer informatie over dit project in Dordrecht
Lees hier de projectbeschrijving

Ook interessant:
sociaal, integratie, gemeente, bewoners

Bron:
Gemeente Dordrecht
Nicis Institute

Vanuit Amerika komen succesverhalen over het effect van ‘healing environments’. Dit soort ziekenhuizen zou het genezingsproces bevorderen. Maar werkt het echt? In het in april 2005 verschenen boekje Health impacts of healing environments heeft dr Agnes van den Berg geprobeerd om het “harde” bewijs te scheiden van het “zachte” bewijs. Dit boekje bespreekt het bewijs voor heilzame effecten van groen (inclusief planten), daglicht, stilte en frisse lucht in ziekenhuisomgevingen.
In een artikel dat zij samen met drs Rianne Ekkelboom en Frans Jaspers (beiden verbonden aan het UMC Groningen) voor ZM magazine heeft geschreven worden de resultaten van de review samengevat. “Evidence based design moet op de agenda van bestuurders en architecten”, vinden de auteurs.

In dit rapport staan de resultaten van een onderzoek naar de hoeveelheid groen die wordt gerealiseerd in nieuwe woonwijken. In het rapport wordt eerst ingegaan op het maatschappelijke en economische belang van stedelijk groen. Het onderzoek zelf bestaat uit een analyse van tien nieuwe bouwlocaties die in alle opzichten representatief zijn. Deze locaties zijn doorgelicht op hun groene ambities die vervolgens zijn getoetst aan de norm van 75 m2 openbaar groen per woning. Negen van de tien onderzochte locaties haalt niet deze norm.
Trefwoorden bij dit rapport zijn: grotestedenbeleid, GIOS, norm, VINEX