Health impacts of Healing Environments

Vanuit Amerika komen succesverhalen over het effect van ‘healing environments’. Dit soort ziekenhuizen zou het genezingsproces bevorderen. Maar werkt het echt? In het in april 2005 verschenen boekje Health impacts of healing environments heeft dr Agnes van den Berg geprobeerd om het “harde” bewijs te scheiden van het “zachte” bewijs. Dit boekje bespreekt het bewijs voor heilzame effecten van groen (inclusief planten), daglicht, stilte en frisse lucht in ziekenhuisomgevingen.
In een artikel dat zij samen met drs Rianne Ekkelboom en Frans Jaspers (beiden verbonden aan het UMC Groningen) voor ZM magazine heeft geschreven worden de resultaten van de review samengevat. “Evidence based design moet op de agenda van bestuurders en architecten”, vinden de auteurs.