Bewo­ners kie­zen speel­plein of groen­plein

Wil je dat het Mau­ve­plein een speel­plein of een groen­plein wordt? Wel­ke bomen zie je graag op het plein? Wat voor speel­toe­stel­len heb­ben je voor­keur? En welk straat­meu­bi­lair? Deze vra­gen kre­gen de bewo­ners van de Mau­ve­buurt in de wijk Oud Kris­pijn in Dord­recht voor­ge­legd. Zij moch­ten eind vorig jaar stem­men via inter­net over de inrich­ting van het Mau­ve­plein. In de eer­ste ron­de stem­den 158 buurt­be­wo­ners en in de twee­de 120. Beslo­ten is om door te gaan met deze vorm van ePar­ti­ci­pa­tie bij het opstel­len van her­struc­tu­re­rings­plan­nen. Bin­nen­kort is het Goe­ver­neur­plein aan de beurt.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Lees hier meer infor­ma­tie over dit pro­ject in Dord­recht
Lees hier de pro­ject­be­schrij­ving

Ook inte­res­sant:
soci­aal, inte­gra­tie, gemeen­te, bewo­ners

Bron:
Gemeen­te Dord­recht
Nicis Insti­tu­te