Uitzicht op groen of groen uit zicht?

In dit rapport staan de resultaten van een onderzoek naar de hoeveelheid groen die wordt gerealiseerd in nieuwe woonwijken. In het rapport wordt eerst ingegaan op het maatschappelijke en economische belang van stedelijk groen. Het onderzoek zelf bestaat uit een analyse van tien nieuwe bouwlocaties die in alle opzichten representatief zijn. Deze locaties zijn doorgelicht op hun groene ambities die vervolgens zijn getoetst aan de norm van 75 m2 openbaar groen per woning. Negen van de tien onderzochte locaties haalt niet deze norm.
Trefwoorden bij dit rapport zijn: grotestedenbeleid, GIOS, norm, VINEX