Berichten

Het Nationaal Bossenfonds begint dinsdag 29 november in de Venneperhout met de aanplant van de eerste bomen van een compleet nieuw bos. Bedoeling is om in heel Nederland jaarlijks 10 hectare extra bos aan te leggen.

“Het gaat om 2,3 hectare, 4.500 bomen per hectare, dus dat zijn ruim 10.000 bomen”, zegt Nationaal Bossenfonds-voorzitter Ad van Hees tegen Dichtbij.nl. Dinsdag 29 november gaan de eerste bomen de grond in van dit gloednieuwe project. Leerlingen van groep 5 van basisschool de Polderrakkers planten samen met BN’er Gaston Starreveld een aantal bomen, zoals eik, haagbeuk, zwarte els, populier en linde.

 

 

 

 

Meer informatie » 

Bron:
Dichtbij.nl

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

Het Belgische Nationaal Park Hoge Kempen bewijst niet alleen op het vlak van natuur en milieu zijn meerwaarde, het is ook een economisch rendabel ‘product’.

Dat is de conclusie van een internationale conferentie over de economische meerwaarde van natuur. “In beleidskeuzes wordt de bijdrage van natuur aan een economische ontwikkeling onderschat of zelfs ontkend”, zegt Ignace Schops van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland.

Taal van economie durven spreken
“Maar natuurbeheerders moeten ook de taal van de economie durven te spreken.” In het boek ‘Hoge Kempen, hoge baten’, becijferde de Nederlandse sociaal geograaf Tom Bade van Kenniscentrum Triple E het economische rendement van het Nationaal Park. “Eigenlijk onderzochten hij en zijn team wat deze 5.700 ha natuur opbrengen”, zegt Johan Van Den Bosch van het Nationaal Park.

5.100 arbeidsplaatsen
“Zo zijn er dankzij de natuur 5.100 arbeidsplaatsen in de zes gemeenten van het Park. Die waren er niet zonder de natuur”, zegt hij. “Dat gaat van personeel in verzorgingsinstellingen die precies daar liggen omwille van het groen, tot transport, landbouw en horeca. Zo is driekwart van de 2.500 banen in de horeca te danken aan de natuur en zijn er 190 banen ontstaan door de oprichting van het Nationaal Park.” Die 5.700 ha natuur monden jaarlijks in de regio uit in een omzet van € 191 miljoen in aanverwante sectoren, en dat is op zijn beurt goed voor meer dan € 13 miljoen aan belastinginkomsten.

Drie jaar terugverdiend
“De slotsom van het onderzoek is dat de € 40 miljoen die de overheid de afgelopen tien jaar investeerde in het Nationaal Park, op minder dan drie jaar werd terugverdiend”, vertelt Van Den Bosch. “En dan gaat het nog niet over het behoud van biodiversiteit en de bijdrage aan het welzijn en de gezondheid van omwonenden en de meer dan 700.000 bezoeker per jaar.”

Groen Loont
De campagne Groen Loont heeft als doel om de economische en maatschappelijke waarde van het openbaar groen onder de aandacht te brengen. Meer info »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron:
Nieuwsblad

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 
 

Tot 29 september kunnen Nederlandse natuurprojecten zich inschrijven voor de Nationaal Groenfonds Natuurprijs 2011. Het thema is ‘Ondernemen met Natuur’.

Met de inschrijving maken de projecten kans op de Natuurprijs 2011 van € 10.000,- of de Aanmoedigingsprijs van €2.500,-.

Zie voor meer informatie de website van Nationaal Groenfonds »

 

 

 

 

 

 

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

Staatsbosbeheer, Trees for Travel en Stichting Nationale Boomfeestdag richten een Nationaal Bossenfonds op voor nieuw bos in Nederland. De drie organisaties worden regelmatig benaderd door bedrijven die hun steentje willen bijdragen. Bedrijven kunnen nu geld doneren, waarmee extra bos wordt aangeplant.

De aanplant van bos in Nederland loopt terug, terwijl er wel allerlei mogelijkheden zijn om bos aan te planten. Voor natuur, recreatie, luchtverversing en de opname van broeikasgas CO2. Zonder samenwerking maken lange procedures het vaak lastig om een bos te realiseren. Ook is het moeilijk om voldoende volume te krijgen voor een echt bos. Door de aanvragen en de expertise te bundelen in het Nationaal Bossenfonds, kan er jaarlijks 10 hectare extra bos bij worden geplant. Een waardevolle bijdrage aan het Internationale Jaar van het Bos.

Voor bedrijven is deelname extra interessant, vanwege de mogelijkheid om hun eigen bos te bezoeken. Bedrijven die een donatie doen voor minimaal één hectare mogen promotieactiviteiten in en rond het bos organiseren.

 

Trees for Travel
Trees for Travel werft al fondsen voor bosaanplant en voor CO2-compensatie in ontwikkelingslanden. Deelnemers vragen ook regelmatig naar aanplant van bomen in Nederland. Het Nationaal Bossenfonds voorziet in deze behoefte. Daarnaast plant Trees for Travel voor iedere honderd bomen die in buitenlandse projecten worden aangeplant, ook één boom in Nederland.

Jaarlijks tien hectare
Trees for Travel verzorgt de coördinatie van het Nationaal Bossenfonds. Staatsbosbeheer levert jaarlijks tien hectare, waar de bomen kunnen worden aangeplant. Ook verzorgt Staatsbosbeheer de aanplant, inrichting en het beheer van het nieuwe bos. Stichting Nationale Boomfeestdag werkt mee bij de organisatie van evenementen waar kinderen bij betrokken zijn en als fondsenwerver. De eerste bomen worden dit najaar geplant, samen met de eerste deelnemers van het Nationaal Bossenfonds.

Bron:
Staatsbosbeheer

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

De Nationaal Groenfonds Natuurprijs 2009 is dit jaar gewonnen door Parknatuur.nl.  Dit is onlangs bekendgemaakt op de Kennisdag ‘Samen voor Natuur’. De jury koos het project uit 150 inzendingen.

Parknatuur.nl uit Utrecht is een huis-aan-huis nieuwsbrief waarmee bezoekers en omwonenden van stadsparken hun belevenissen in het park en kennis over de natuur delen. De eerste editie van Parknatuur.nl verschijnt sinds begin 2009 in het Utrechtse Park Transwijk.

Alledaagse natuur
De nieuwsbrief gaat over alledaagse natuur in de directe leefomgeving van burgers, spreekt gewone-mensen-taal en ziet er kleurrijk en stads uit. Zo sluit Parknatuur.nl aan bij de interessewereld van ‘gewone’ mensen en maken we daadwerkelijk contact.

Groen heeft grote waarde
De jury is zeer enthousiast over en gecharmeerd van dit initiatief. De rol van het park wordt helder en creatief omschreven en zichtbaar gemaakt. Het is een goede manier om toekomstige generaties te betrekken bij natuur en cultuurhistorie. Groen heeft een grote waarde voor het stedelijk gebied, de burgers, hun welzijn en welbevinden. Het project past daarmee zeer goed binnen het thema ‘Contact’. Eindoordeel van de jury: een inspirerend project en een goed en kopieerbaar voorbeeld voor andere parken in Nederland.

Tweede prijs
Op de tweede plaats koos de jury voor het project Natuurgolfbaan Gaasterland (FR) van de gelijknamige stichting en de derde plaats was weggelegd voor Behoud en verbetering woon- en leefomgeving Zeijen (DR).

De Publieksprijs van 1.000 euro werd dit jaar uitgereikt aan Natuurlijk Contact met Curringherveld (GR).

Voor het eerst werd er een aanmoedigingsprijs uitgereikt aan een project dat veel belooft voor de toekomst. De cheque van 500 euro ging dit jaar naar De Nieuwe Wildernis in Drenthe.

Bestuurslid van Nationaal Groenfonds, Prof. drs. Jaap van Duijn reikte de prijzen uit tijdens de plenaire bijeenkomst op de Kennisdag Samen voor Natuur in Velp.

Bron:
Nationaal Groenfonds

 

Wie werkt aan de openbare ruimte krijgt veel vragen. Vragen die vrijwel altijd te maken hebben met issues op het gebied van duurzaamheid of identiteit. Hoe versterkt de openbare ruimte de identiteit van de stad? Wat is de laatste stand van zaken op het gebied van duurzaam inkopen? En hoe vertaalt zich dit in beheer? Hoe handhaaf je gedrag? Wat is het nut van richtlijnen? Hoe ga je duurzaam om met de grondexploitatiewet?
Goede vragen, want van de openbare ruimte van vandaag en morgen wordt vereist dat hij duurzaam is ingericht én dat hij betekenis heeft voor de gebruikers.

Volledige informatie:
Click hier voor meer informatie

Ook interessant:
Beleid, duurzaamheid

Bron:
Stedelijk Interieur
CROW