Nati­o­naal Groen­fonds Natuur­prijs 2011

Tot 29 sep­tem­ber kun­nen Neder­land­se natuur­pro­jec­ten zich inschrij­ven voor de Nati­o­naal Groen­fonds Natuur­prijs 2011. Het the­ma is ‘Onder­ne­men met Natuur’.

Met de inschrij­ving maken de pro­jec­ten kans op de Natuur­prijs 2011 van € 10.000,- of de Aan­moe­di­gings­prijs van €2.500,-.

Zie voor meer infor­ma­tie de web­si­te van Nati­o­naal Groen­fonds »

 

 

 

 

 

 

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.