Berichten

Amsterdam plant al meer dan 400 jaar bomen. Door storm, boomziekten en de dynamiek van de stad zijn de oudste bomen in de stad ‘slechts’ zo’n 250 jaar oud. De gemeente Amsterdam heeft haar beschermwaardige bomen en groene rijks- en gemeentelijk monumenten overzichtelijk in kaart gebracht. De kaart ‘monumentale bomen en ander waardevol groen’ is hier te vinden.
Bureau Monumenten & Archeologie (BMA) en Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) hebben het initiatief genomen deze kaart samen met de stadsdelen te ontwikkelen. Om waardevolle bomen en houtopstanden beter te beschermen en beheren stellen stadsdelen lijsten van beschermwaardige houtopstanden, waaronder monumentale bomen, vast. De beschermde status houdt in dat een boom in principe niet wordt gekapt. Ook wordt er extra aandacht aan het beheer en het onderhoud besteed. Op de kaart worden ook de groene rijks- en gemeentelijke monumenten aangeduid, zoals het Vondelpark en begraafplaats De Nieuwe Ooster. Deze monumenten zijn aangewezen vanwege hun historisch waardevolle tuin-, plantsoen- of parkaanleg. De kaart is in ontwikkeling en wordt aangevuld zodra nieuwe beschermwaardige houtopstanden zijn benoemd of bestaande lijsten zijn geactualiseerd.
 
 

Op zondag 11 november organiseert het IVN Zuid-Kennemerland een wandeling ´Monumentale bomen’ op de algemene begraafplaats aan de Kleverlaan in Haarlem-Noord. Tijdens deze natuurwandeling wordt gekeken hoe monumentale bomen zich voorbereiden op de winter.

Deze begraafplaats is niet alleen een van de oudste van Nederland maar is ook landschappelijk gezien buitengewoon interessant. De bekende Haarlemse landschapsarchitect Zocher ontwierp in 1828 deze begraafplaats op de plek van de hofstede Akendam. Het is een romantisch en sfeervol gebied. Aangelegd in de Engelse landschapsstijl met zijn slingerende paden, waterpartijen, glooiingen, romantische doorkijkjes en afwisseling in beplanting.

Groen van grote rijkdom
De natuur op zulke oude begraafplaatsen is dankzij een aaneenschakeling van groen van grote rijkdom. Naast de in het oog springende bomen komen er hier ook vele soorten kruiden en op steen groeiende korstmossen voor.

Bomenbestand
Bomen die hier voorkomen zijn onder andere  water- en moerascipres, ruim honderd jaar oude beuken, een oude taxus of venijnboom, een atlasceder en de Japanse notenboom. Verder nog de moseik met zijn langgerekte bladeren en de monumentale tienarmige witte esdoorn van ongeveer honderd jaar oud met zijn rijzige gestalte.

Duur: 2 uur. Aanmelden vooraf is niet nodig.
Locatie/vertrekpunt: Vertrek 11.00 uur bij de ingang Algemene Begraafplaats aan de Kleverlaan.

Bron:
IVN Zuid-Kennemerland

 

Stichting Mooi Groenlo organiseert zondagmiddag 2 oktober een wandeling in de binnenstad en rondom de gracht van Groenlo, waarbij bomen centraal staan. Het thema van de wandeling is “bijzondere monumentale bomen in Groenlo”.

Onder andere worden de mooiste en oudste bomen van Groenlo bezocht, en wordt bij elk van deze monumentale boom uitleg gegeven over bijzondere kenmerken en natuurwaarden. Ook zal  nader uitleg gegeven worden over problemen die monumentale bomen kunnen ondervinden in een stad en wordt ook de status van een aantal vestingstadprojecten, die van invloed kunnen zijn op monumentale bomen besproken, zoals het Kanonswalplan en het Stadspark.

Meer informatie »

 

 

 

Bron
Stichting Mooi Groenlo 

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

Nijmegen heeft op een digitale kaart alle monumentale en waardevolle bomen geplaatst die online te bekijken zijn. Nijmegen hecht veel waarde aan het groen in de stad en noemt niet voor niets haar bomenbestand het “groene kapitaal” van Nijmegen.

In het openbare gebied van de gemeente Nijmegen staan bijna 60.000 bomen. Bomen zijn overal aanwezig: in lanen en singels, als groepen in stadsparken, in het centrum, in wijken, op bedrijfsterreinen en in tuinen. Een beperkt deel daarvan wordt aangemerkt als bijzondere bomen. Om een compleet overzicht te krijgen van de ‘groene monumenten’ heeft de gemeente alle waardevolle en monumentale bomen in het openbare gebied geïnventariseerd.

Bomen in kaart gebracht
Locaties, soort en leeftijd zijn in kaart gebracht. Naast de monumentale bomen is ook de groep ‘waardevolle bomen’ geïnventariseerd. Deze bomen zijn nu nog niet monumentaal maar staan wel op de nominatie dat in de toekomst te worden. Tenslotte zijn ook de zogenaamde ‘herdenkingsbomen, zoals de ‘Wilhelminaboom’ op het Hertogplein, in de lijst opgenomen.

Privéterrein
Naast monumentale bomen in de openbare ruimte zijn er ook nog monumentale bomen die op privéterrein staan. In het voorjaar start de gemeente met het inventariseren van deze bomen.

Bomen zijn beeldbepalend
Monumentale bomen zijn speciaal door hun hoge leeftijd, schoonheid of zeldzaamheid. Ze staan vaak op bijzondere plekken en zijn beeldbepalend aan hun omgeving. Ze worden met extra zorg en bescherming omringd. Kapvergunningen worden slechts in zeer uitzonderlijke gevallen verleend.

Onschatbare waarde
Monumentale bomen zijn van onschatbare waarde voor onze gezondheid en de leefbaarheid van de woonomgeving. Ze zorgen voor schonere lucht, schaduw, het vastleggen van CO², minder gezondheidsklachten, een aangenaam leefklimaat en het behoud van onze stadsnatuur.

Waardevolle en monumentale bomen in Nijmegen »

Bron:
Gemeente Nijmegen

 

In Stadsdeel Amsterdam Zuidoost is onlangs de lijst van monumentale bomen vastgesteld. Stadsdeel Zuidoost is een stadsdeel in ontwikkeling waarbij het wonen in een stedelijke omgeving omgeven door groen en water centraal staat in de vernieuwing.

Het behoud en de aanleg van een duurzaam bomenbestand is een belangrijk onderdeel van de groenvernieuwing.

Ruimte voor nieuwe bomen
Nieuwe bomen worden op een dusdanige wijze geplant dat ze zich volop kunnen ontwikkelen.

Bewoners hebben diverse bomen aangemeld voor deze lijst waarna de adviescommissie de aanvragen heeft beoordeeld. Per boom heeft de commissie een advies uitgebracht.

 

 

 

Zeer groen stadsdeel
Zuidoost is een van de groenste stadsdelen van Amsterdam. De groene omgeving is voor veel mensen dan ook een reden zich in Zuidoost te vestigen. Elk jaar wordt veel geïnvesteerd in het groen. Een indicatie: Het afgelopen plantjaar werden ruim 1800 bomen geplant en zagen 45.000 bloembollen het licht. Verder werden ruim 190.000 heesters en 23.000 haagplantsoen aangeplant en bloeiden 3000 winterviolen in bloembakken. Het nieuwe Bijlmerpark dat in 2011 wordt afgerond, krijgt steeds meer vorm en kent straks uiteenlopende sferen met een natuurpark, een deel met sport en spel, een Bijlmerbomentuin, een recreatieweide, uitkijkheuvels en diverse waterpartijen.

Klik hier voor meer informatie »

Bron:
Stadsdeel Zuidoost 
 

De Bomenstichting viert dit jaar haar 40e verjaardag en daarom roept ze 2010 uit tot ‘Jaar van de Monumentale Boom’. Monumentale bomen zijn door de Bomenstichting op de kaart gezet en voor de komende jaren heeft de stichting zich onder meer ten doel gesteld om jonge bomen te laten uitgroeien tot monumentale bomen.

Alle aspecten van het werk van de stichting staan dit jaar centraal voor zowel vakmensen als liefhebbers. Zoals het congres ‘Groenblijvend beleid’, een feestelijke donateursdag met de presentatie van een fraai boek over bijzondere bomen, een meerdaagse donateursreis naar Normandië en tijdens de Dag van het Park rondleidingen en andere activiteiten rond bomen.

Klik hier voor meer informatie »

Bron:
Bomenstichting