Amsterdam zet monumentale bomen en ander waardevol groen op de kaart

Amsterdam plant al meer dan 400 jaar bomen. Door storm, boomziekten en de dynamiek van de stad zijn de oudste bomen in de stad ‘slechts’ zo’n 250 jaar oud. De gemeente Amsterdam heeft haar beschermwaardige bomen en groene rijks- en gemeentelijk monumenten overzichtelijk in kaart gebracht. De kaart ‘monumentale bomen en ander waardevol groen’ is hier te vinden.
Bureau Monumenten & Archeologie (BMA) en Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) hebben het initiatief genomen deze kaart samen met de stadsdelen te ontwikkelen. Om waardevolle bomen en houtopstanden beter te beschermen en beheren stellen stadsdelen lijsten van beschermwaardige houtopstanden, waaronder monumentale bomen, vast. De beschermde status houdt in dat een boom in principe niet wordt gekapt. Ook wordt er extra aandacht aan het beheer en het onderhoud besteed. Op de kaart worden ook de groene rijks- en gemeentelijke monumenten aangeduid, zoals het Vondelpark en begraafplaats De Nieuwe Ooster. Deze monumenten zijn aangewezen vanwege hun historisch waardevolle tuin-, plantsoen- of parkaanleg. De kaart is in ontwikkeling en wordt aangevuld zodra nieuwe beschermwaardige houtopstanden zijn benoemd of bestaande lijsten zijn geactualiseerd.