Berichten

Team Liag neemt de transformatie van de voormalige Tapijn-kazerne in Maastricht voor zijn rekening. Hiervoor heeft dit team een Europese aanbesteding gewonnen.
In dit ontwerp zijn de gebouwen sterk met elkaar en met het parklandschap verbonden. De zichtlijnen van de paviljoenstructuur van het voormalige kazerneterrein zijn hierbij het uitgangspunt geweest. Door een verlaagd verbindingsgebouw blijven deze zichtlijnen behouden. Daarnaast fungeert dit gebouw als plint voor alle gebouwen en zorgt het voor de maximale flexibiliteit van de functies.

Openbaar park

De Tapijn-kazerne is sinds oktober 2013 officieel in eigendom van de Universiteit Maastricht, de Provincie Limburg en de gemeente Maastricht. De universiteit en provincie zijn gezamenlijk eigenaar van de gebouwen, de gemeente van de onbebouwde ruimte. De betrokken partijen hebben in dialoog met de stad een langetermijnvisie voor het gebied opgesteld: het gebied wordt getransformeerd tot openbaar park en de gebouwen worden bestemd voor onderwijs en onderzoek en daaraan gerelateerde functies.

Begin dit jaar is in Maastricht een zeer ambitieus project van start gegaan,  ‘De Groene Loper’, één plan voor de stad en de snelweg A2. Centraal in dit project staat de gestapelde tunnel waardoor 80% van het huidige verkeer onder de grond gaat en het groene recreatieve lint voor fietsers en voetgangers. Dit project is het grootste ruimtelijke inrichtingsplan ooit in Nederland. 

De A2 bij Maastricht gaat ondergronds in een dubbeldekstunnel en bovengronds komt een groen recreatief lint voor fietsers en voetgangers. Een dubbele tunnellaag van het noorden tot het zuiden van Maastricht. En daar bovenop een grote hoeveel groen: ruim 2.000 lindebomen krijgen een plek op de tunnel, om zo de groene loper van Maastricht te vormen.

Meer informatie
De tien unieke eigenschappen van het plan ‘De Groene Loper’ »

Lees ook ‘Maastricht: Grootste ruimtelijke inrichtingsplan ooit’ in het magazine De Groene Stad » (pag 10 t/m 13)