Transformatie Tapijn-kazerne Maastricht in openbaar park

Team Liag neemt de transformatie van de voormalige Tapijn-kazerne in Maastricht voor zijn rekening. Hiervoor heeft dit team een Europese aanbesteding gewonnen. In dit ontwerp zijn de gebouwen sterk met elkaar en met het parklandschap verbonden. De zichtlijnen van de paviljoenstructuur van het voormalige kazerneterrein zijn hierbij het uitgangspunt geweest. Door een verlaagd verbindingsgebouw blijven […]

Groene Loper van Maastricht in beeld

Begin dit jaar is in Maastricht een zeer ambitieus project van start gegaan,  ‘De Groene Loper’, één plan voor de stad en de snelweg A2. Centraal in dit project staat de gestapelde tunnel waardoor 80% van het huidige verkeer onder de grond gaat en het groene recreatieve lint voor fietsers en voetgangers. Dit project is […]

Maastricht investeert in groen in en rond de stad

De gemeente Maastricht investeert in de komende jaren fors in de aanleg en verbetering van natuur en groen in en rond de stad. De campagne ‘Groen Maastricht’ moet de zichtbaarheid en de samenhang van de verschillende plannen vergroten. Met deze campagne  presenteert het stadsbestuur haar plannen voor een samenhangend groen raamwerk voor de stad. In […]

Gemeente Maastricht biedt bewoners gratis workshop tuinieren aan

De gemeente Maastricht roept de bewoners van de Hertogsingel op vooral zelf een bijdrage te leveren aan een groene stad. Dat blijkt uit een uitnodiging die verspreid is onder de bewoners van de singel, een van de belangrijkste doorgaande wegen van Maastricht. Aan de Hertogsingel werden vorig jaar nieuwe bomen geplant nadat eerder de metershoge […]

Kinderen en volwassenen uit Maastricht werken aan een duurzame toekomst

Maastrichtse kinderen en volwassenen werken op 18 april samen aan een duurzame toekomst van hun wijk. Inspiratiebron zijn toekomstbeelden van kinderen van basisschool De Spiegel. Zij zien de toekomst in Randwyck met auto’s onder de grond, boomhutten, ronde huizen voor meerdere generaties, een wijk vol groene parken en speelplaatsen. De toekomstavond is onderdeel van het […]

GroenLinks Maastricht wil groenplatform

Naar aanleiding van een door GroenLinks georganiseerd treffen van buurtplatforms en organisaties die betrokken zijn bij stadsnatuur, komt GroenLinks met een zevenpuntenplan dat meer eenduidigheid in het groenbeleid van Maastricht moet gaan brengen. Dit groenplatform zal moeten bestaan uit verschillende vertegenwoordigers die de stad adviseren hoe stedelijke natuur behouden en versterkt zal kunnen worden. “Uit […]