GroenLinks Maastricht wil groenplatform

Naar aanleiding van een door GroenLinks georganiseerd treffen van buurtplatforms en organisaties die betrokken zijn bij stadsnatuur, komt GroenLinks met een zevenpuntenplan dat meer eenduidigheid in het groenbeleid van Maastricht moet gaan brengen.

Dit groenplatform zal moeten bestaan uit verschillende vertegenwoordigers die de stad adviseren hoe stedelijke natuur behouden en versterkt zal kunnen worden.

“Uit de bijeenkomst kwam heel duidelijk naar voren dat signalen van organisaties als de MTB en het buurtplatform in de wijk onvoldoende doordringen tot het bestuur van onze stad”, aldus Michiel Ritzen, burgerraadslid in de commissie Stadsontwikkeling namens GroenLinks.

Meer bomen zorgen voor meer woongenot
“Kort gezegd: meer bomen in de buurt zorgen ervoor dat mensen meer woongenot ervaren en dat bevordert dan weer de volksgezondheid. Het belang van een groenplatform is volgens ons dan ook evident.”

 

Groene pareltjes
In het zevenpuntenplan doet GroenLinks onder meer aanbevelingen over het bijeenbrengen van kennis, het in kaart brengen van de reeds bestaande groene pareltjes in de stad, en de rol van het natuurbeleid op weg naar Maastricht Culturele Hoofdstad 2018.

Lees hier het volledige bericht »

Bron:
Maastricht Aktueel

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.