Berichten

Ongeveer de helft van de stedelijke bevolking wereldwijd wordt blootgesteld aan een mate van luchtvervuiling die minstens 2,5 keer hoger is dan de standaarden van de World Health Organization. Dit blijkt uit de vandaag verschenen resultaten uit het onderzoeksrapport dat de WHO in 1600 steden in 91 landen uitvoerde.
Gezondheidsrisico’s
De onderzoeksresultaten zijn voor de WHO aanleiding om op te roepen tot een groter bewustzijn van de gezondheidsrisico’s die voortvloeien uit luchtvervuiling. Uit een studie van de WHO uit april 2014 bleek al eerder dat vervuilde lucht bijgedragen heeft aan de dood van 3.7 miljoen mensen onder de 60 in 2012.
Gezonde lucht is niet te koop
Carlos Dora, verantwoordelijk coördinator voor volksgezondheid binnen de WHO, stelt: ‘We kunnen schone lucht niet in een fles kopen, maar steden kunnen wel maatregelen nemen om hun lucht schoner te maken en daardoor hun inwoners gezonder’. Eén van deze maatregelen is het energie efficiënter maken van huizen. Ook het aantrekkelijker maken van het openbaar vervoer en het zodanig inrichten van straten dat ze veilig zijn voor fietsers en voetgangers, kunnen bijdragen aan een schonere stadslucht. Als voorbeelden van steden waarin deze maatregelen hun succes hebben bewezen, noemt de WHO Kopenhagen en Bogotà.

Bomen, struiken en ander groen in de stad kunnen de lucht acht keer beter zuiveren dan tot nu toe werd gedacht. Dat bleek woensdag uit nieuw onderzoek in het tijdschrift Environmental Science & Technology.

Wetenschappers van de Lancaster University onderzochten specifiek welk effect het stadsgroen had op stikstofdioxide en fijn stof, twee vervuilers die schadelijk zijn voor de mens en in veel steden de veilige drempels overschrijden.

Juiste boom op de juiste plaats
Eerder onderzoek schatte de impact van stadsgroen op zo’n 5 procent. Maar de wetenschappers concentreerden zich op het effect van groen in “stedelijke kloven”: smalle straten tussen hoogbouw waar de lucht blijft hangen. Hun metingen geven een heel ander resultaat: de doordachte plaatsing van gras, klimplanten of bomen in dergelijke kloven vermindert de concentratie van stikostofdioxide met 40 procent en fijn stof met 60 procent, veel meer dus dan wat tot nog toe gedacht werd.

Groot potentieel voor klimplanten
De auteurs zien vooral een groot potentieel voor klimplanten, omdat die grote oppervalkken kunnen bedekken zonder extra plaats in te nemen. Ook bomen kunnen effectief zijn, maar enkel als ervoor gezorgd wordt dat ze geen vervuilde lucht vasthouden onder hun bladerdek.

Bron:
De wereld Morgen / Reformatorisch Dagblad

Rijkswaterstaat gaat langs de Gelderse plaats Herveld geluidschermen plaatsen met klimop en bomen en struiken erachter. Deze schermen zouden een gunstig effect moeten hebben op de lokale luchtkwaliteit.

Er is een overeenkomst getekend met de gemeente Overbetuwe, waarin staat dat de gemeente 4,5 ton betaalt voor de schermen en het Rijk 2 miljoen euro.

Bron:
Groene Ruimte

 

 

De website Groenweb Boomverzorging is onlangs in de lucht gegaan. De site biedt naast actuele informatie de mogelijkheid om kennis over het vakgebied te delen.

De site probeert informatie voor boombeheerders, bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek toegankelijk te maken en samen te brengen.

Onderzoek heeft aangetoond dat bomen, windsingels, hagen en klimplanten door hun filterende werking de luchtkwaliteit kosteloos kunnen verbeteren.

Niet alle soorten werken in dit opzicht hetzelfde. Een weloverwogen keuze uit het beschikbare sortiment lijkt daarom op z’n plaats.

Volledige informatie:
Download hier het artikel verschenen in tuin&Landschap nr 25- 2006

Ook interessant:
Luchtkwaliteit, luchtzuivering, bomen

Bron:
Tuin&Landschap (Ton Stolk)

 

Groene maatregelen kunnen op verschillende schaalniveaus een belangrijke bijdrage leveren aan de luchtkwaliteit. Dit document geeft inzicht in de stand van zaken ten aanzien van het onderzoek naar de potenties van groene maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit.