Groen voor lucht

Groene maatregelen kunnen op verschillende schaalniveaus een belangrijke bijdrage leveren aan de luchtkwaliteit. Dit document geeft inzicht in de stand van zaken ten aanzien van het onderzoek naar de potenties van groene maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit.