Luchtkwaliteit verslechterd in veel steden in de wereld

Ongeveer de helft van de stedelijke bevolking wereldwijd wordt blootgesteld aan een mate van luchtvervuiling die minstens 2,5 keer hoger is dan de standaarden van de World Health Organization. Dit blijkt uit de vandaag verschenen resultaten uit het onderzoeksrapport dat de WHO in 1600 steden in 91 landen uitvoerde.
Gezondheidsrisico’s
De onderzoeksresultaten zijn voor de WHO aanleiding om op te roepen tot een groter bewustzijn van de gezondheidsrisico’s die voortvloeien uit luchtvervuiling. Uit een studie van de WHO uit april 2014 bleek al eerder dat vervuilde lucht bijgedragen heeft aan de dood van 3.7 miljoen mensen onder de 60 in 2012.
Gezonde lucht is niet te koop
Carlos Dora, verantwoordelijk coördinator voor volksgezondheid binnen de WHO, stelt: ‘We kunnen schone lucht niet in een fles kopen, maar steden kunnen wel maatregelen nemen om hun lucht schoner te maken en daardoor hun inwoners gezonder’. Eén van deze maatregelen is het energie efficiënter maken van huizen. Ook het aantrekkelijker maken van het openbaar vervoer en het zodanig inrichten van straten dat ze veilig zijn voor fietsers en voetgangers, kunnen bijdragen aan een schonere stadslucht. Als voorbeelden van steden waarin deze maatregelen hun succes hebben bewezen, noemt de WHO Kopenhagen en Bogotà.