Bomen om ver­vuil­de lucht gra­tis op te scho­nen

Onder­zoek heeft aan­ge­toond dat bomen, wind­sin­gels, hagen en klim­plan­ten door hun fil­te­ren­de wer­king de lucht­kwa­li­teit kos­te­loos kun­nen ver­be­te­ren.

Niet alle soor­ten wer­ken in dit opzicht het­zelf­de. Een wel­over­wo­gen keu­ze uit het beschik­ba­re sor­ti­ment lijkt daar­om op z’n plaats.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Down­load hier het arti­kel ver­sche­nen in tuin&Landschap nr 25- 2006

Ook inte­res­sant:
Lucht­kwa­li­teit, lucht­zui­ve­ring, bomen

Bron:
Tuin&Landschap (Ton Stolk)