Scho­ne­re lucht door klim­op­scher­men langs snel­weg

Rijks­wa­ter­staat gaat langs de Gel­der­se plaats Her­veld geluid­scher­men plaat­sen met klim­op en bomen en strui­ken erach­ter. Deze scher­men zou­den een gun­stig effect moe­ten heb­ben op de loka­le lucht­kwa­li­teit.

Er is een over­een­komst gete­kend met de gemeen­te Over­be­tu­we, waar­in staat dat de gemeen­te 4,5 ton betaalt voor de scher­men en het Rijk 2 mil­joen euro.

Bron:
Groe­ne Ruim­te