Offensief voor meer kwaliteit in de ruimtelijke ordening

Vandaag is in Amsterdam het pleidooi Mooiwaarts gepresenteerd. Een oproep aan de regering om meer aandacht te geven aan de kwaliteit van de bebouwing en het landschap. Dit pleidooi voor een waardevolle leefomgeving is nu al ondertekend door bewonersgroepen, architecten, projectontwikkelaars, professoren en bestuurders van gemeenten en provincies. In de samenleving groeit het besef over […]

‘Recreratieschouw’ helpt kwaliteit van recreatiegebieden te verbeteren

Recreanten zijn tegenwoordig op zoek naar bijzondere en unieke belevingen. Het wordt daarom steeds lastiger om het bezoekers van parken of natuurgebieden naar de zin te maken. Maar de recreant, en dus ook de beleving, bestaan niet. Alterra Wageningen UR vond een methode om de recreatieve kwaliteit van bos- en natuurgebieden te bepalen en te […]

Nominaties van hoge kwaliteit bij prijsvraag groene speelplekken

Voor de tweede keer is er een ontwerpprijsvraag georganiseerd met het doel de aanleg van duurzame, natuurlijke groene speelplekken te stimuleren. Tien ontwerpen uit het veertigtal beoordeelde inzendingen,  komen naar het oordeel van de jury in aanmerking als mogelijke winnaar. De winnaar krijgt een cheque van € 10.000. Het beste ontwerp vanuit scholen, BSO’s en […]

ANWB schrijft brief aan lokale politiek over groene kwaliteit van de leefomgeving

De ANWB heeft onlangs een brief gestuurd naar de nieuwe gemeenteraden van de G31, waarin zij hen adviseren om tijdens de vorming van het collegeakkoord aandacht te schenken aan de groene kwaliteiten van de leefomgeving. Middels deze brief brengt de ANWB een aantal onderwerpen waaraan zij grote waarde hechten onder de aandacht, zoals verkeersveiligheid en […]

Apeldoorn hecht waarde aan hogere kwaliteit openbaar groen

Apeldoorn is een groene stad en om dat te blijven zet de gemeente zich in om haar parken, lanen en vele groengebieden in de wijken zoveel mogelijk te behouden en waar mogelijk nieuwe te creëren. De gemeente is namelijk van mening dat groen bijdraagt aan een prettige leef- en werkomgeving, omdat groen zorgt voor rust […]

Apeldoorn streeft naar hogere kwaliteit openbaar groen

Apeldoorn – Apeldoorn is een groene stad. Om dat te blijven zet de gemeente zich in om haar parken, lanen en vele groengebieden in de wijken zoveel mogelijk te behouden en waar mogelijk nieuwe te creëren. Groen draagt namelijk bij aan een prettige leef- en werkomgeving, het zorgt voor rust, ontspanning en biedt ruimte aan […]

Spelen in Enschede Van kwantiteit naar kwaliteit

De nota ‘Bewegen in Zuid’ is een praktische uitwerking van het stedelijke Meerjarenplan Spelen dat in 2002 door het college van B&W werd vastgesteld. ‘Bewegen in Zuid’ is voorts gebaseerd op een inventarisatie van de bestaande speelvoorzieningen en de opbouw van de wijken. ‘Spelen’ wordt hierbij niet gezien als iets wat alleen kinderen doen, maar […]