Berichten

Op 17 november aanstaande vindt de Kennisdag Groene Krachtwijken plaats in Amersfoort. De projectleiders groen van alle G31 steden worden uitgenodigd om kennis uit te wisselen over de groenprojecten in de 18 steden. Ook is er ruimte voor posterpresentaties over de groenprojecten in de krachtwijken.

De drie beste en leukste projecten, gekozen door de deelnemers aan de studiedag, winnen een klein extra budget. In deelsessies wordt dieper ingegaan op burgerparticipatie, financiële planning en procesmanagement, beheer en monitoren van maatschappelijke effecten van groenprojecten.


Bron:
Groen en de Stad

 


Bij de transformatie van de krachtwijken is de openbare ruimte bij uitstek dé plek om de wijk leefbaarder te maken en karakter te geven. Maar hoe pakken we dat aan? Hoe kunnen stedenbouwkundige kwaliteiten, als monumenten en stadsparken, optimaal worden benut om een wijk meer identiteit te geven? En hoe kan het groen in de wijken worden versterkt? Welke initiatieven nemen gemeenten om de krachtwijken groener te maken, hoe beheer je al dat groen vervolgens en wat kost het?

Deskundige sprekers bieden u tijdens deze SI-seminartour handvatten voor beleid, bewonersparticipatie, ontwerp en beheer.

Volledige informatie:
Click hier voor meer informatie

Ook interessant:
Krachtwijken, waarde van groen, openbaar groen

Bron:
Stedelijk Interieur

Zestig procent van de Nederlandse bevolking woont, leeft en werkt in de stad; een percentage wat het belang van groen in de stad nadrukkelijk onderstreept. Gerda Verburg, minister van LNV, is zich terdege bewust van het grote belang van groen in de stad. Daarom investeert ze 7,8 miljoen euro in groen in de krachtwijken; een gebaar waar 13 van de 18 steden met krachtwijken graag gebruik van maken. Op 5 februari jl werden daartoe groenconvenanten getekend door de minister en de verantwoordelijke wethouders.

Volledige informatie:
Lees hier het artikel verschenen in vakblad Groen nr 3 maart 2009

Ook interessant:
Krachtwijken, waarde van groen, stedelijk groen

Bron:
Vakblad Groen

Drie volkstuinparken in krachtwijken krijgen een rol als groene recreatievoorziening voor de buurt. De gemeente heeft hiervoor € 250.000 van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gekregen. Omwonenden worden bij deze plannen betrokken.

“Groene plekken zijn onmisbaar voor de stad. Niet alleen voor recreatie maar ook om de sociale cohesie te bevorderen,” aldus wethouder Marijke Vos (Openbare Ruimte en Groen). “Sommige plekken in Amsterdam hebben een extra impuls nodig. Meer groen geeft ontspanning en brengt de bewoners dichter bij elkaar.”

Volledige informatie:
Lees hier het artikel

Ook interessant:
Prachtwijken, Amsterdam

Bron:
Gemeente Amsterdam
 
 

Arnhem kan rekenen op 975.000 euro uit Den Haag voor nieuw groen in de krachtwijken. De toekomstige ecozones in Presikhaaf en park Spijkerbroek krijgen hiermee de wind in de zeilen. De ijsvogels, de karekieten en vleermuizen ook. Nee, de inwoners van de Arnhemse wijken ten noordoosten van het centrum zullen straks geen herten vanaf de Veluwe langs zien galopperen in de richting van de IJssel. Maar veel andere diersoorten zullen over een paar jaar wel degelijk profiteren van de nieuwe ecozones langs de spoorlijnen naar Zutphen, Zevenaar en toekomstige waterparken in Presikhaaf, zo voorspellen landschapsontwerper Nanja Oliemans, projectleider Kirsten van Rijen en ecoloog Robin Driessen van de gemeente Arnhem.

Volledige informatie:
Lees hier het artikel

Ook interessant:
Openbaar groen, ecologie, waarde van groen

Bron:
De Gelderlander

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft 7,8 miljoen euro vrijgemaakt voor meer groen in de wijk. Het geld is specifiek bedoeld voor de ‘krachtwijken’ en wordt in de periode 2008-2011 verdeeld over dertien van de achttien steden. In totaal gaat het om 29 krachtwijken waarin groen een meer prominente plek krijgt. Meer groen in de wijk draagt onder meer bij aan een gezondere leefomgeving, vermindering van fijnstof, ruimte om te ontspannen en te sporten en een prettig vestigingsklimaat.

Volledige informatie:
Lees hier het persbericht

Ook interessant:
Openbaar groen, prachtwijken, waarde van groen

Bron:
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit