Kennisdag Groene Krachtwijken

Op 17 november aanstaande vindt de Kennisdag Groene Krachtwijken plaats in Amersfoort. De projectleiders groen van alle G31 steden worden uitgenodigd om kennis uit te wisselen over de groenprojecten in de 18 steden. Ook is er ruimte voor posterpresentaties over de groenprojecten in de krachtwijken. De drie beste en leukste projecten, gekozen door de deelnemers […]

Seminartour Openbare ruimte in krachtwijken

Bij de transformatie van de krachtwijken is de openbare ruimte bij uitstek dé plek om de wijk leefbaarder te maken en karakter te geven. Maar hoe pakken we dat aan? Hoe kunnen stedenbouwkundige kwaliteiten, als monumenten en stadsparken, optimaal worden benut om een wijk meer identiteit te geven? En hoe kan het groen in de […]

Groen in krachtwijken

Zestig procent van de Nederlandse bevolking woont, leeft en werkt in de stad; een percentage wat het belang van groen in de stad nadrukkelijk onderstreept. Gerda Verburg, minister van LNV, is zich terdege bewust van het grote belang van groen in de stad. Daarom investeert ze 7,8 miljoen euro in groen in de krachtwijken; een […]

Financiële steun voor volkstuinen in Amsterdamse krachtwijken

Drie volkstuinparken in krachtwijken krijgen een rol als groene recreatievoorziening voor de buurt. De gemeente heeft hiervoor € 250.000 van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gekregen. Omwonenden worden bij deze plannen betrokken. “Groene plekken zijn onmisbaar voor de stad. Niet alleen voor recreatie maar ook om de sociale cohesie te bevorderen,” aldus […]

Groene vingers tot diep in de 'krachtwijken'

Arnhem kan rekenen op 975.000 euro uit Den Haag voor nieuw groen in de krachtwijken. De toekomstige ecozones in Presikhaaf en park Spijkerbroek krijgen hiermee de wind in de zeilen. De ijsvogels, de karekieten en vleermuizen ook. Nee, de inwoners van de Arnhemse wijken ten noordoosten van het centrum zullen straks geen herten vanaf de […]

Minister Verburg investeert 7,8 miljoen in de groene krachtwijken

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft 7,8 miljoen euro vrijgemaakt voor meer groen in de wijk. Het geld is specifiek bedoeld voor de ‘krachtwijken’ en wordt in de periode 2008-2011 verdeeld over dertien van de achttien steden. In totaal gaat het om 29 krachtwijken waarin groen een meer prominente plek krijgt. […]