Ken­nis­dag Groe­ne Kracht­wij­ken

Op 17 novem­ber aan­staan­de vindt de Ken­nis­dag Groe­ne Kracht­wij­ken plaats in Amers­foort. De pro­ject­lei­ders groen van alle G31 ste­den wor­den uit­ge­no­digd om ken­nis uit te wis­se­len over de groen­pro­jec­ten in de 18 ste­den. Ook is er ruim­te voor pos­ter­pre­sen­ta­ties over de groen­pro­jec­ten in de kracht­wij­ken.

De drie bes­te en leuk­ste pro­jec­ten, geko­zen door de deel­ne­mers aan de stu­die­dag, win­nen een klein extra bud­get. In deel­ses­sies wordt die­per inge­gaan op bur­ger­par­ti­ci­pa­tie, financiële plan­ning en pro­ces­ma­na­ge­ment, beheer en moni­to­ren van maat­schap­pe­lij­ke effec­ten van groen­pro­jec­ten.


Bron:
Groen en de Stad