Berichten

Na vier jaar sluit Natuur en Milieu Overijssel het project Kind in de Natuur af. De afgelopen jaren heeft deze organisatie samen met natuurorganisaties, particulieren, scholen, bedrijven en gemeenten hard gewerkt aan de introductie van nieuwe natuurspeelplaatsen in Overijssel. Een investering die het dubbel en dwars waard was, want inmiddels is Overijssel heel wat natuurlijke speelplekken rijker.

Bovendien staat na vier jaar het natuurlijk spelen weer volop in de belangstelling, waardoor Natuur en Milieu Overijssel er van overtuigd is dat in de toekomst nieuwe initiatieven voor natuurlijk spelen zullen blijven. De kennis omtrent de aanleg, onderhoud, beheer et cetera die in de afgelopen periode is opgedaan, is gebundeld in een aantal factsheets.

Samenwerken aan jeugd en groen
In een speciale handreiking voor gemeenten zijn inspirerende voorbeelden te vinden hoe vanuit de gemeente de relatie tussen jeugd en groen versterkt kan worden. Hoe zet je een locale samenwerking op, hoe zorg je voor de projectuitvoering en hoe betrek je de bewoners bij het proces. Ook vind je tips voor de nodige verankering in beleid en organisatie.

Download hier de handreiking »

Bron:
Natuur en Milieu Overijssel / Straatbeeld

Kinderen moeten het recht krijgen om in de natuur te spelen. HKH prinses Irene van Lippe-Biesterfeld wil dit recht op het hoogste niveau laten verankeren. Haar doel is opname van het recht op natuur in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties.

Dat heeft de prinses donderdag gezegd tijdens een expertmeeting in Leiden. Namens haar organisatie het NatuurCollege zei prinses Irene dat 70% van de kinderen in Nederland niet één keer per jaar in de vrije natuur komt. “Het kind heeft alle recht om natuur te beleven. Om in aanraking te kunnen zijn met die natuur. Buiten te spelen, een mentaal en fysiek evenwicht te krijgen voor het leven, en te weten dat zij deel zijn van die natuur”, aldus de prinses.
 
Jongeren in contact brengen met natuur
Prinses Irene sprak donderdag via een videoboodschap op de bijeenkomst van deskundigen over de rechten van kinderen. De prinses zit op dit moment in Zuid-Afrika waar zij een project begeleidt om jongeren uit achterstandsgebieden weer in contact te brengen met natuur.

Kinderrechtenverdrag
Tijdens deze bijeenkomst georganiseerd door IUCN NL en Stand Up For Your Rights bereikten nationale en internationale deskundigen overeenstemming over een ontwerptekst om kinderen het recht op natuur te geven. De tekst dient als basis om dit recht in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties te krijgen.

Opgroeien zonder natuur
Nooit eerder in de geschiedenis groeiden zo veel kinderen zo ver weg van de natuur op. Problemen zoals concentratiestoornissen, depressies en overgewicht hebben direct verband met een tekort aan natuur. Onderzoek van onder andere de Gezondheidsraad en Wageningen Universiteit tonen dat aan.

Veel positiever
Natuur zet kinderen aan tot meer bewegen, stimuleert de motorische ontwikkeling en verbetert hun concentratievermogen en sociale ontwikkeling. Kinderen die op jonge leeftijd ervaringen in de natuur opdoen, staan veel positiever tegen natuur en natuurbescherming.

Opname van het recht op natuurbeleving en een schoon milieu in het Kinderrechtenverdrag betekent dat natuur zich op hetzelfde niveau zal bevinden als andere kinderrechten, zoals het recht op onderwijs en het recht op spelen. Op initiatief van natuurorganisaties IUCN NL, het NatuurCollege en de vereniging voor natuur- en milieueducatie IVN riepen 30 groene en maatschappelijke organisaties het kabinet vorig jaar op zich hiervoor sterk te maken.

 

Bron:
IUCN Nederland

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

“Als het de kinderen goed gaat, gaat het de wereld goed.” Dat is het motto van de Herman van Veen Foundation. Volgens Herman van Veen hebben kinderen recht op frisse lucht, lekker vuile modderhanden en ontdekkingen in het bos.

Contact met de natuur maakt kinderen creatiever, slimmer en fitter en geeft ze boeiende herinneringen mee voor later. Daarom startte IVN in samenwerking met 31 partners de petitie ‘Ieder kind heeft recht op natuur!’ Een kinderrecht op natuur kan bijvoorbeeld leiden tot de realisatie van meer groene gebieden in en rond grote steden, meer natuurspeelplaatsen of meer natuurbeleving in het onderwijs. Iedereen is van harte welkom om deze petitie te ondertekenen op www.iederkindheeftrechtopnatuur.nl.

Wereldwijd verdrag
In 2011 vragen we met deze handtekeningen de Nederlandse overheid om de Verenigde Naties op te roepen om het recht op te nemen in het wereldwijde Kinderrechtenverdrag. En om ook in Nederland het contact van kinderen met natuur te vergroten.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.iederkindheeftrechtopnatuur.nl.

Bron:
Ieder kind heeft recht op natuur

 

Gisteren ondertekenden 30 groene en maatschappelijke organisaties het manifest ‘Ieder kind heeft recht op natuur!’ Het initiatief voor dit manifest ligt bij IVN, IUCN en het Natuurcollege. De eerste handtekening werd gezet door HKH prinses Irene van Lippe-Biesterfeld namens het NatuurCollege.

“Het ontbreken van contact met de natuur is geen westers luxe probleem”, zegt de prinses. “Wel leven we in Nederland in een luxe positie. We hebben hier geen vervuild drinkwater, oorlog, hongersnood, terrorisme, geen krottenwijken… Maar het is geenszins een luxe om kinderen de kans te geven zich deel te weten van de natuur, zij zijn straks de verantwoordelijken.”

Met dit manifest willen de organisaties de Nederlandse politiek oproepen om zich binnen de Verenigde Naties sterk te maken voor opname van dit recht in (of binnen het raamwerk van) het wereldwijde Kinderrechtenverdrag en om nu reeds zorg te dragen voor een realisatie van het kinderrecht op natuur.

Start petitie
Ook burgers kunnen tekenen voor het recht van ieder kind op natuur. Ga naar www.iederkindheeftrechtopnatuur.nl en onderteken de petitie!

 

 

 

 

Tijdens de traditionele Boomfeestdag, woensdag 19 maart, worden zo’n 230.000 bomen geplant. De landelijke viering vindt plaats in Rotterdam. Daarnaast zijn er op lokaal niveau door het hele land initiatieven.

De bomen die tijdens de feestdag geplant worden, zijn met name bosplantsoen en solitaire bomen. In heel Nederland doen 115.000 kinderen mee. „Bomen zijn hot”, verklaart directeur Peter Derksen van de Stichting Nationale Boomfeestdag het grote aantal deelnemers.

Het thema van dit jaar, ‘Kind zoekt boom’, is volgens Derksen vooral ingegeven door het idee dat bomen en kinderen de toekomst hebben, en kinderen dus later moeten zorgen voor de bomen die nu worden geplant.

Volledige informatie:
Download hier het persbericht

Ook interessant:
Kinderen, bomen

Bron:
Boomfeestdag

Ik heb de indruk dat kinderen onhandiger geworden zijn’, zegt Danielle Nielander van Speelplan. ‘Maar als je ook niet de kans krijgt je motorisch te ontwikkelen, kan een kind ook behendigheid niet aanleren’. Dus houdt ze een vurig pleidooi voor veel speelaanleiding in de buurt. Een dan niet alleen op de daarvoor aangewezen speelplekken. ‘De passie voor kinderen en hun recht op speelruimte vormt de drijvende kracht achter ons bureau’.

Volledige informatie:
Download hier het artikel verschenen in Het magazine Straatbeeld 18e jaargang december 2007

Ook interessant:
Kinderen, spelen, ontwerp

Bron:
Magazine Straatbeeld

 

Richard Louv, succesvol Amerikaans journalist en futurist, schreef een indrukwekkende bestseller: Last Child in the Woods : Saving Our Children from Nature-Deficit Disorder. Het boek is inmiddels vertaald in het Nederlands en verschijnt in september onder de titel: Het laatste kind in het bos : hoe we onze kinderen weer in contact brengen met de natuur, Uitgeverij Jan van Arkel. Het weer en beter verbinden van natuur en kinderen staat in dit werk centraal. Louv stelt dat natuur onmisbaar is voor een gezond lijf en een gezonde geestelijke ontwikkeling. Zijn betoog is stevig onderbouwd met onderzoek, inspireert en nodigt uit.