Start petitie: Ieder kind heeft recht op natuur!

Gisteren ondertekenden 30 groene en maatschappelijke organisaties het manifest ‘Ieder kind heeft recht op natuur!’ Het initiatief voor dit manifest ligt bij IVN, IUCN en het Natuurcollege. De eerste handtekening werd gezet door HKH prinses Irene van Lippe-Biesterfeld namens het NatuurCollege.

“Het ontbreken van contact met de natuur is geen westers luxe probleem”, zegt de prinses. “Wel leven we in Nederland in een luxe positie. We hebben hier geen vervuild drinkwater, oorlog, hongersnood, terrorisme, geen krottenwijken… Maar het is geenszins een luxe om kinderen de kans te geven zich deel te weten van de natuur, zij zijn straks de verantwoordelijken.”

Met dit manifest willen de organisaties de Nederlandse politiek oproepen om zich binnen de Verenigde Naties sterk te maken voor opname van dit recht in (of binnen het raamwerk van) het wereldwijde Kinderrechtenverdrag en om nu reeds zorg te dragen voor een realisatie van het kinderrecht op natuur.

Start petitie
Ook burgers kunnen tekenen voor het recht van ieder kind op natuur. Ga naar www.iederkindheeftrechtopnatuur.nl en onderteken de petitie!