Investeren in groen

Kan investeren in groen zich ook duurzaam terugbetalen? Na een verzoek van Groenforum Nederland en in opdracht van het Ministerie van LNV legde de Stichting Recreatie deze vraag voor aan vertegenwoordigers van woningbouw, transport, toerisme, het bedrijfsleven, waterbeheer, energieleverantie en verzorging & verpleging. De partijen blijken te willen investeren in groen, mits ze er daadwerkelijk financieel baat bij hebben. Functiecombinaties met meerwaarde zijn dus nodig om bij te dragen aan realisatie van groen. Dit impliceert intersectorale samenwerking tussen overheid en marktpartijen. Op basis van de uitkomsten van deze opiniepeiling beveelt Stichting Recreatie de overheid aan om kennis over effecten van groen te verspreiden en partijen bij elkaar te brengen.