Provincie Zuid Holland maakt werk van natuur

“Dit biodiversiteitsonderzoek bewijst dat het zaak is om werk te maken van het behalen van de natuurdoelen.” Gedeputeerde Han Weber reageert hiermee op het biodiversiteitsonderzoek dat is opgesteld door Alterra in opdracht van de provincie Zuid-Holland. “Ik wil af van de papieren ambities ten aanzien van nieuwe natuur van de oorspronkelijke Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Ik […]

Zuid-Holland trekt 36 miljoen extra uit voor groenprojecten

De provincie Zuid-Holland wil in 2013 zo’n 36 miljoen euro uit eigen middelen investeren in groenprojecten. Dat stelt Gedeputeerde Staten voor in het Uitvoeringsprogramma Groen. Zo zet de provincie volgend jaar 12,4 miljoen euro apart om samen met anderen groenprojecten te ontwikkelen. Verder gaat er 17,6 miljoen eigen geld naar groen en recreatie rond de […]

Nederlandse Tuinbouwraad bezoekt Holland Central

De selectiecommissie van de Nederlandse Tuinbouwraad heeft op woensdag 29 augustus een bezoek gebracht aan het gebied tussen Zoetermeer, Lansingerland en Boskoop. Holland Central, een consortium van overheden en bedrijven in dit gebied, heeft zich vol overtuiging kandidaat gesteld om de Floriade in 2022 te organiseren. De leden van de selectiecommissie, alle algemeen en dagelijkse […]

Zuid-Holland trekt € 3,3 miljoen uit voor Floriade

De provincie Zuid-Holland stelt € 3,3 miljoen beschikbaar om de komst van de Floriade in 2022 naar het gebied rond Zoetermeer en Lansingerland mogelijk te maken. De € 3,3 miljoen moet met de bedragen van acht Zuid-Hollandse gemeenten (Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Boskoop, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Rijnwoude, Wanddinxveen en Zoetermeer) een startkapitaal opleveren van € […]

Provincie Zuid-Holland organiseert masterclass groene bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen zijn nodig om ondernemers de ruimte te geven om te kunnen ondernemen, en daarmee een bijdrage te leveren aan een florerende economie. Kan ‘groen’ een versterking zijn? Dat is de vraag die in de masterclass Groen op Bedrijventerreinen aan de orde komt. In de nieuwe Provinciale Structuurvisie van Zuid-Holland zullen kwaliteitskaarten worden opgenomen. Algemeen […]

Zuid-Holland zet zich actief in voor groene Oostvlietpolder

Tijdens het debat over de herziening van de Provinciale Structuurvisie heeft Gedeputeerde Staten (GS) aan de PvdA Zuid-Holland toegezegd om zo snel mogelijk met de regio Holland Rijnland om de tafel te gaan zitten om draagvlak te vinden voor een groene Oostvlietpolder. Ook beloofde GS om de besluitvorming dit jaar  tot een afronding te brengen. […]

Zuid-Holland investeert € 100 miljoen extra in recreatieve groengebieden

Het kabinet wil fors bezuinigen op aankoop, inrichting en beheer van natuur- en recreatiegebieden. Juist in Zuid-Holland is er een tekort aan recreatieve groengebieden, die essentieel zijn voor een prettige leefomgeving en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven. Het college investeert daarom de komende jaren 100 miljoen euro extra in recreatief groen in de stedelijke omgeving. […]

Natuurorganisaties Zuid-Holland: provincie doet te weinig aan tekort aan groen

De provincie Zuid-Holland doet te weinig om het tekort aan groen op te lossen. Dat stellen Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en het Zuid-Hollands Landschap in een reactie op de visie van het provinciebestuur op de ruimtelijke ontwikkelingen in Zuid-Holland. Zuid-Holland is een provincie met een duidelijk recreatief groentekort. Het oplossen van dit tekort is volgens Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer […]