Net verschenen boek 'Prettige Plekken' interessant boek over belang van groen in openbare ruimte 

De openbare ruimte speelt een belangrijke rol in het dagelijks leven van mensen en de aantrekkelijkheid van steden. Een prettige, groene, gezonde, veilige, kind- en beweegvriendelijke openbare ruimte is essentieel voor de leefbaarheid van steden en draagt bij aan gezondheid, duurzaamheid en een aantrekkelijke woon- en werkomgeving. Omdat er weinig informatie ‘bij elkaar’ bleek te zijn […]

Gemeente Leiden introduceert een nieuwe groene aanpak voor het onderhoud van de leefomgeving

De gemeente introduceert een nieuwe aanpak voor het onderhoud van de leefomgeving. Uitgangspunt is dat de basis – straten, stoepen, groen en speelplekken – op orde is. Overbodig straatmeubilair wordt weggehaald. Zo ontstaat ruimte voor initiatieven van bewoners zelf, zoals het zelfontworpen plein in de Merenwijk: de Cliviadal. “Het plein was een stukje verwaarloosd niemandsland. […]

Minder groen in wijken door vergunningvrij bouwen

Dat particulieren tegenwoordig zonder vergunning dakkapellen, aanbouwen en overkappingen kunnen bouwen, is fijn voor de betreffende bewonder, maar slecht voor de leefbaarheid van de wijk. Groen verdwijnt, waterbergend vermogen loopt terug en hittestress neemt toe. Dat blijkt uit een inventarisatie van de gemeente Utrecht. Het is hoog tijd voor het landelijk monitoren van het beleid, […]

Verkeerde ontwikkeling: Gemeenten bezuinigen het meest op groenbeheer

Gemeenten bezuinigen het meest op groenbeheer. Dat blijkt uit onderzoek door Binnenlands Bestuur. Toch ervaart slechts een derde van de burgers dat de kwaliteit van het groen achteruit gaat. Dat blijkt uit onderzoeken door Binnenlands Bestuur en I&O Research. Binnenlands Bestuur ondervroeg ambtenaren uit het financieel en ruimtelijke ordeningsvakgebied over de vervangingsopgave in de openbare […]

Onderzoek toont aan: mensen gezonder en gelukkiger door groene omgeving

Mensen in een groene woonomgeving voelen zich gezonder en gelukkiger dan bewoners in wijken met minder groen. Dat blijkt uit onderzoek van promovenda Yang Zhang van de Rijksuniversiteit Groningen onder 223 bewoners van de Groningse wijken Corpus den Hoorn-Noord en De Hoogte. Zhang, promovenda bij de afdeling Planologie van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, selecteerde voor […]

Vouchers voor meer groen in de stad

Iedereen die een idee heeft voor meer groen in eigen omgeving of natuurontwikkeling kan meedoen aan de Groene Loper Vechtdal. Voor de beste plannen zijn er in totaal zo’n twintig vouchers à 500 euro te verdelen. De Groene Loper heeft als missie bewoners en bedrijven te betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit, ofwel hun eigen […]