Net verschenen boek 'Prettige Plekken' interessant boek over belang van groen in openbare ruimte 

De openbare ruimte speelt een belangrijke rol in het dagelijks leven van mensen en de aantrekkelijkheid van steden. Een prettige, groene, gezonde, veilige, kind- en beweegvriendelijke openbare ruimte is essentieel voor de leefbaarheid van steden en draagt bij aan gezondheid, duurzaamheid en een aantrekkelijke woon- en werkomgeving.
Omdat er weinig informatie ‘bij elkaar’ bleek te zijn over de relatie tussen gebruik en ontwerp en inrichting van ‘openbare ruimte’ hebben Rosemarie Maas en Kyra Kuitert, gebaseerd op eigen kennis en ervaring, literatuur- en locatieonderzoek en de input van een brede expertgroep, het boek ‘Prettige Plekken – Handboek Mens & Openbare Ruimte’ geschreven.
Prettige Plekken biedt honderden concrete richtlijnen over hoe je een plezierige en goed gebruikte openbare ontwerpt en aanlegt. Deze worden aangevuld met feiten, achtergrondinformatie en foto’s uit ruim 50 steden in binnen- en buitenland. Focus is daarbij steeds het ‘kijken door de bril van de gebruiker’. Prettige Plekken richt zich in eerste instantie op planologen, stedenbouwkundige en landschapsarchitecten, maar ook andere sectoren, zoals welzijn, veiligheid en sport, kunnen er mee uit de voeten.