Verkeerde ontwikkeling: Gemeenten bezuinigen het meest op groenbeheer

Gemeenten bezuinigen het meest op groenbeheer. Dat blijkt uit onderzoek door Binnenlands Bestuur. Toch ervaart slechts een derde van de burgers dat de kwaliteit van het groen achteruit gaat. Dat blijkt uit onderzoeken door Binnenlands Bestuur en I&O Research.
Binnenlands Bestuur ondervroeg ambtenaren uit het financieel en ruimtelijke ordeningsvakgebied over de vervangingsopgave in de openbare ruimte. Gelijktijdig is door I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur een representatief online onderzoek gedaan onder meer dan 3200 Nederlanders naar hun beleving van hun woon- en leefomgeving.
In de ambtenarenpeiling wordt groenbeheer het vaakst als bezuinigingspost genoemd (85%), gevolgd door wegen (70%). Inwoners beleven dat in veel mindere mate. Dat er minder geld voor wegen is, hebben ze nauwelijks in de gaten; wel ervaart een op de drie Nederlanders een achteruitgang van het groen.
Bezuinigingen op groenbeheer springen het meest in het oog, verklaart onderzoeker Frank ten Doeschot van I&O Research. “Als je uit het raam kijkt, zie je meer zwerfafval in het plantsoen, of bladderend hout in de speeltuin. En de bermen met hoog gras passeer je elke dag. De onderhoudsstaat van wegen is daarentegen voor mensen veel minder zichtbaar. En hoe de riolering er aan toe is, zie je bijna nooit, die functioneert gewoon altijd.”
Bron: groenruimte.nl