Berichten

De aanleg van het fietspad tussen de Bliksweg en de Spijkerweg in Elburg en Nunspeet is gestart. Dit fietspad biedt fietsers de mogelijkheid om de oude Zuiderzeekust te verkennen.  

Het fietspad kan ook gebruikt worden door landbouwverkeer. Naar verwachting is het pad in het vroege voorjaar, bij het begin van het nieuwe fietsseizoen gereed. Het fietspad gaat onderdeel uitmaken van het lange afstandsfietspadennet (Zuiderzeeroute) tussen Roggebotsluis en Harderwijk.

Het nieuw aan te leggen fietspad heeft een lengte van rond de 1600 meter, waarvan zo’n 900 meter ook gebruikt zal worden door landbouwvoertuigen. De kosten voor dit deel bedragen circa 3 ton, inclusief de grondverwerving. Deze gronden zijn door kavelruil beschikbaar gekomen.

Recreatief fietspad
De provincie Gelderland, het Natuur- en Recreatieschap Veluwerandmeren en de gemeenten geven met de aanleg van dit pad invulling aan het Fietstotaalplan Veluwe en het plan Integrale Inrichting Veluwe Randmeren, dat voorzag in een recreatief fietspad tussen Harderwijk en Roggebotsluis. Enkele jaren geleden zijn delen van dit fietspad bij Polsmaten en Munnikersteeg al aangelegd. Nu wordt weer een ontbrekende schakel gerealiseerd. 

Kosten
De aanleg van het fietspad wordt betaald door het Natuur-en Recreatieschap Veluwerandmeren, de gemeenten, de provincie Gelderland en het Plattelandsontwikkelingsprogramma van de EU.

Bron:
Provincie Gelderland

Deventer, in 2010 winnaar van de categorie steden in de nationale Entente Florale competitie (Groenste  stad /dorp van Nederland) heeft nu ook internationaal Goud behaald.  Een fraaie zilveren medaille was er voor Elburg dat in 2010 nationaal de categorie kleine steden en dorpen won. De officiële prijsuitreiking vond plaats op 16 september in Rogaska Slatina (Slovenië).

In de competitie van Entente Florale Europa hebben dit jaar 11 steden en 7 dorpen uit 10 Europese landen meegedaan. Momenteel heeft Entente Florale 12 deelnemende landen waarin de jaarlijkse winnaars van de landelijke competities het jaar daarop deelnemen aan de Europese competitie. Dit jaar deden Slovenië en Frankrijk door omstandigheden niet mee.
Er is een groeiende interesse vanuit de overige Europese landen om aan deze prestatiegerichte competitie over “the Quality of Life in Towns and Villages” mee te gaan doen. 

Deventer
De voorzitter van de Jury gaf tijdens de prijsuitreiking de volgende karakteristiek van Deventer:
“Deventer, de oude Hanzestad aan de oevers van de IJssel heeft zich ontwikkeld tot een verrassend Groene stad. De stad is een voorbeeld van de wijze waarop het landschap op een harmonieuze manier met de stad kan worden geïntegreerd, het laat zien hoe natuur en cultuur excellente metgezellen kunnen zijn. De stad is dooraderd met water en groenvoorzieningen van hoge kwaliteit. De burgers zijn serieus betrokken bij hun groen en natuur en de milieueducatie is van het hoogste niveau. Deze groene parel toont de gemeente en diens burgers “The Quality of Life”.

Elburg
Het vestingstadje Elburg is een van de best bewaarde kleine Nederlandse steden, met prachtige begroende stadsmuren. Het stadje met  een klassiek middeleeuwse vormgeving telt vele waardevolle gebouwen, nationale monumenten en unieke musea. The landelijke omgeving van Elburg worden gekarakteriseerd door een brede variëteit aan fraaie landschappen met waardevolle natuur, prachtige landhuizen en tal van recreatievoorzieningen voor de eigen inwoners en de toeristen. Samen met de burgers en organisaties ziet Elburg kans om een excellente omgeving te creëren om in te leven, wonen, werken en recreëren.

26 juryleden, 70 criteria
Vanuit de deelnemende landen beoordelen jaarlijks 26 internationale juryleden met diverse beroepsachtergronden de deelnemende steden en dorpen aan de hand van ca. 70 criteria. Vanaf half juli tot half augustus worden door hen de steden en dorpen gedurende een dag bezocht. Het kost een deelnemende gemeente met haar inwoners een grote inspanning om aan de hoge verwachtingen van het eremetaal Goud ( meer dan 85 punten op een schaal van 100), zilver ( meer dan 75 punten) of brons ( meer dan 65 punten) te voldoen.
De eindjurering en vaststelling van de Awards vond dit jaar in België plaats. Het niveau bleek dit jaar van alle deelnemers bijzonder hoog.

Uitslag Steden
In de Categorie Steden ( meer dan 10.000 inwoners) zijn 5 steden bekroond met Goud: Deventer ( Nederland), Grado ( Italië), Balatonfüred ( Hongarije), Bad Lagensalza ( Duitsland), en Veurne (België).
Thameside ( United Kingdom), Drogheda ( Ierland), Varazdin ( Kroatië), Ath ( België), Neusiedll ( Oostenrijk) en Broumow ( Tsjechië) kregen Zilver.

Uitslag Dorpen
In de Categorie Dorpen zijn 2 Gouden winnaars: Rennweg ( Oostenrijk) en Coolagown ( Ierland). Smrzice ( Tsjechië), Wiesenburg ( Duitsland), Palznak ( Hongarije), Transaqua (Italië) en Elburg ( Nederland) kregen Zilver.
De Lucija Cikes Award voor de stad of dorp met bijzondere voorzieningen en grote inspanningen voor de gehandicapte mens is dit jaar toegekend aan Tameside (Engeland).

Venlo
Volgend jaar is de prijsuitreiking in Venlo, de stad waar dan de wereldtuinbouwtentoonstelling Foriade 2012 plaatsvindt.

Deventer groenste stad van Europa

 

 

De gemeente Elburg heeft onlangs het certificaat DOB niveau brons behaald. DOB staat voor duurzaam onkruidbeheer op verhardingen. Dit certificaat vormt voor de gemeente een nieuwe stap in het zo milieuvriendelijk als mogelijk bestrijden van onkruid op verhardingen.

In Elburg bestrijdt de firma Donker uit Dronten het onkruid met behulp van een gemotoriseerd voertuig op vier wielen, een quad. Deze is uitgevoerd met een detector die aangeeft waar er gespoten moet worden. Ook volgt automatisch de concentratie en hoeveelheid van het chemische middel. Hierdoor wordt niet meer gebruikt dan strikt noodzakelijk is voor een effectieve bestrijding.

Wethouder is enthousiast
Wethouder Henk Wessel (AB), zelf afkomstig uit de groensector is enthousiast over de ontwikkeling: “Nu zie je maar weer dat je chemische bestrijding van onkruid op een bijzonder doeltreffende manier kunt toepassen. Ik denk dat dit winst is voor het milieu en voor de portemonnee. Zo besparen we geld en spuiten we zeer doelgericht, alleen op die plaatsen waar het echt moet.”

 

Weer en bestrijding
Het weer is een belangrijke factor bij de bestrijding. Met de meerdaagse voorspelling in de hand worden keuzes gemaakt. Wel of niet rijden hangt onder andere af van de hoeveelheid neerslag. Als de voorspelling aangeeft dat er binnen 15 uur na het spuiten neerslag komt, gaan de quads niet op pad. Henk Wessel legt dit uit: “Die periode heeft het onkruid namelijk nodig om de chemicaliën goed op te nemen. Zou er toch gespoten worden en er valt neerslag binnen de 15 uur, dan spoelt het grootste deel van de chemicaliën weg. En dat is zonde van de tijd, geld en de moeite.”

DOB-methode
De in 2007 wettelijk verplichteDOB-methode (Duurzaam Onkruidbeheer op Verhardingen), ontwikkeld door Plant Research International, vormt de basis voor de criteria voor een duurzame toepassing van onkruidbestrijdingsmiddelen op basis van glyfosaat op verhardingen. De criteria zijn gericht op het verminderen van de emissie van onkruidbestrijdingsmiddel naar het oppervlaktewater.

Groenste dorp/kleine stad van Nederland
Elburg won in 2010 in de categorie Dorpen/Kleine steden goud in de groencompetitie van Entente Florale. Op 16 september aanstaande wordt bekendgemaakt welke prijs Elburg in de Europese competitie heeft behaald.

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

De jury van de internationale Entente Florale heeft op 20 en 21 juli een bezoek gebracht aan aan Nederland. Deventer en Elburg gaan voor Europees Goud in de internationale Entente Florale competitie. Deventer won vorig jaar Goud in de nationale competitie Entente Florale als  “groenste  stad van Nederland 2010” en Elburg veroverde het goud en de titel in de categorie kleine steden en dorpen. Dit jaar vertegenwoordigen beide gemeenten Nederland in de internationale Entente Florale, waaraan 10 landen deelnemen. De prijsuitreiking is op 16  september in de Sloveense stad RogaÅ¡ka Slatina. 

In zowel Deventer als in Elburg volgde de internationale jury een aantal uren een uitgebreide route, die zowel door de binnenstand als door het buitengebied leidde. De beoordeling komt tot stand aan de hand van een aantal criteria. Zo wordt gekeken naar de visie op groengebied op stedelijk en landelijk niveau, het beleid en de uitvoering daarvan, de zorg voor het milieu, de kwaliteit van de beplanting, aanleg en onderhoud, de samenwerking met andere (natuur)organisaties, educatie de informatie aan de bewoners, de toeristische waarde en burgerparticipatie.

Goede presentatie van de Nederlandse kandidaten
Vice-voorzitter van de jury Rudi Geerardyn, uit België, landschapsarchitect en stedebouwkundige, was positief over de presentatie van beide Nederlandse kandidaten.

  

 

“Nog niet vaak gezien”
“Deventer heeft zich goed gepresenteerd. Ik was zeer onder de indruk van het educatief natuur- en milieucentrum en kinderboerderij De Ulebelt van Deventer. Dit heeft echt indruk op me gemaakt en zoiets heb ik nog niet vaak gezien. Zo’n mooie groene plek in zo’n verstedelijkt gebied wat goed bereikbaar is voor de bewoners en kinderen”.

“Landschappelijk gezien zeer indrukwekkend”
Elburg noemde hij een mooi middeleeuws stadje met haar enorme groene stadswallen. “Wat me opviel was de kwaliteit van de groene geveltuinen, private voortuinen en de boerderijtuinen. De opbouw van het landschap rondom Elburg heeft indruk op me gemaakt. Elburg heeft namelijk te maken met de bosrijke omgeving van de Veluwe, openlandschap en het Veluwemeer. Landschappelijk gezien is dit zeer indrukwekkend”.

Wethouder Deventer: “Groen is belangrijk voor gemeente”
Wethouder Margriet de Jager van Deventer stelt dat groen absoluut van belang is voor een gemeente en haar inwoners. “Wij hechten er veel waarde aan dat Deventer een groene stad is, omdat, groen een positieve bijdrage levert aan de leefbaarheid in de stad. En er zijn nog meer argumenten. Een groene stad is een sterk argument bij de citymarketing als het gaat om toerisme. De aanwezigheid van groen heeft een positief effect op de gezondheid, omdat mensen uitgenodigd en geprikkeld worden te gaan fietsen, wandelen en voor de kinderen om te spelen in het groen. Daarbij is het van belang dat de beplantingskeuze is afgestemd op de omstandigheden, dus met de juiste bomen en planten op  de juiste plaats staan om de kwaliteit te kunnen waarborgen”.

Berichten uit de regionale pers

  • Titel ‘groenste stad van Europa’ kan Deventer bijna niet ontgaan »
  • Elburg verkoopt groen goed »

Film jurering Deventer