Start aanleg recreatief fietspad in Nunspeet en Elburg

De aanleg van het fietspad tussen de Bliksweg en de Spijkerweg in Elburg en Nunspeet is gestart. Dit fietspad biedt fietsers de mogelijkheid om de oude Zuiderzeekust te verkennen.  

Het fietspad kan ook gebruikt worden door landbouwverkeer. Naar verwachting is het pad in het vroege voorjaar, bij het begin van het nieuwe fietsseizoen gereed. Het fietspad gaat onderdeel uitmaken van het lange afstandsfietspadennet (Zuiderzeeroute) tussen Roggebotsluis en Harderwijk.

Het nieuw aan te leggen fietspad heeft een lengte van rond de 1600 meter, waarvan zo’n 900 meter ook gebruikt zal worden door landbouwvoertuigen. De kosten voor dit deel bedragen circa 3 ton, inclusief de grondverwerving. Deze gronden zijn door kavelruil beschikbaar gekomen.

Recreatief fietspad
De provincie Gelderland, het Natuur- en Recreatieschap Veluwerandmeren en de gemeenten geven met de aanleg van dit pad invulling aan het Fietstotaalplan Veluwe en het plan Integrale Inrichting Veluwe Randmeren, dat voorzag in een recreatief fietspad tussen Harderwijk en Roggebotsluis. Enkele jaren geleden zijn delen van dit fietspad bij Polsmaten en Munnikersteeg al aangelegd. Nu wordt weer een ontbrekende schakel gerealiseerd. 

Kosten
De aanleg van het fietspad wordt betaald door het Natuur-en Recreatieschap Veluwerandmeren, de gemeenten, de provincie Gelderland en het Plattelandsontwikkelingsprogramma van de EU.

Bron:
Provincie Gelderland