Nader onderzoek naar het effect van groene daken

De meeste steden hebben grote behoefte aan extra waterberging om wateroverlast te voorkomen. Steeds vaker zoeken waterschappen en gemeenten die berging niet meer in, maar €˜op de stad€™. Met planten en grassen begroeide daken zouden uitstekend functioneren als tijdelijke waterberging tijdens hevige regenbuien, en bovendien zorgen voor een aangenaam binnenklimaat en verkoeling van de directe […]

Openstelling uiterwaarden heeft positief effect op vrijetijdseconomie

Uit het onderzoek ‘Openstelling loont! Het effect van natuur en openstelling op de vrijetijdseconomie langs grote rivieren’ blijkt dat de openstelling van de uiterwaarden voor recreanten een positief effect heeft op de vrijetijdseconomie. Het onderzoek spitst zich toe op een vergelijking van drie gebieden: de Gelderse Poort, de Midden-IJssel en de Brabantse Bedijkte Maas. De […]

Bloemen en planten hebben een positief effect op creativiteit

Het gunstige effect van planten op de creativiteit van mensen op de werkplaats wordt keer op keer opnieuw bewezen. Robert Ulrich van de Texas A&M University concludeerde aan de hand van een studie die 8 maanden duurde dat mannelijke deelnemers tot 15% meer creatieve ideeën bedachten, terwijl vrouwelijke deelnemers met eenzelfde percentage meer flexibele oplossingen […]

Groen heeft significant positief effect op luchtkwaliteit

De conclusie van de meetproef Groen langs de A50, waarvan de voorlopige resultaten op donderdag 28 mei tijdens de Conferentie Eureka III in Nijmegen werden gepresenteerd, is dat een groene vegetatie langs de weg een significant positief effect heeft op de luchtkwaliteit. Uit de meetproef blijkt dat vegetatie waarschijnlijk niet geschikt is om de luchtkwaliteit […]

Groene Effect Rapportage

Een Groene Effect Rapportage (GER) van vier groene voorbeeldwijken: Kerckebosch in Zeist, Wageningen-Hoog, Haagse Beemden in Breda en Haverleij in Den Bosch. In deze GER wordt de hoeveelheid groen in de genoemde wijken bepaald, waarbij onderscheidwordt gemaakt tussen decorgroen en gebruiksgroen. Vervolgens zijn in kwalitatieve zin de ‘groene’ kosten en baten in kaart gebracht, met […]

Het effect van planten en kunstmatig daglicht op het welbevinden en de gezondheid van kantoorpersoneel, schoolkinderen en gezondheidswerkers

In Noorwegen is einde jaren Negentig een begin gemaakt met onderzoeken die ten doel hadden te bepalen in hoeverre kamerplanten van invloed zijn op de gezondheid en het welbevinden van mensen die hun werkdagen voor het grootste gedeelte tussen vier muren doorbrengen. Geconcludeerd wordt dat duidelijk is aangetoond dat kamerplanten een interessante mogelijkheid betekenen om […]