Groen heeft significant positief effect op luchtkwaliteit

De conclusie van de meetproef Groen langs de A50, waarvan de voorlopige resultaten op donderdag 28 mei tijdens de Conferentie Eureka III in Nijmegen werden gepresenteerd, is dat een groene vegetatie langs de weg een significant positief effect heeft op de luchtkwaliteit.

Uit de meetproef blijkt dat vegetatie waarschijnlijk niet geschikt is om de luchtkwaliteit direct langs de weg te verbeteren. Voor de aanpak van achtergrondconcentraties lijkt de inzet van groen echter wel geschikt.

Luchtverontreiniging wordt afgevangen
De resultaten van de proef geven een duidelijke indicatie dat een deel van de luchtverontreiniging door de vegetatie wordt afgevangen. Voor stikstofoxiden stelden metingen een verlaging van 13% (bij Tilia tomentosa ‘Brabant’) en 16% (bij Pinus sylvestris) vast, met een onzekerheidsmarge van 4%.

Fijn stof afvangen
Over de afvangst van fijn stof door de vegetatie kunnen geen uitspraken worden gedaan. Uit de meetproef blijkt dat de methode die het consortium heeft gehanteerd, en ook andere methode die in Nederland worden gebruikt om het effect van vegetatie op fijn stof te meten, niet geschikt zijn.

Vervolgonderzoek
Jan van der Meer, vanuit de Stadsregio Arnhem Nijmegen verantwoordelijk voor luchtkwaliteit geeft aan dat vervolgonderzoek nodig is. “Verdere analyse van de gegevens moet aantonen hoe de processen precies werken en hoe de positieve ‘actieradius’ van groen dichter naar de wegen kan worden verlegd. Heeft vegetatie vooral een positief effect op de achtergrondconcentraties van een groter gebied, of kunnen we groen ook in de stad inzetten om de luchtkwaliteit daar te verbeteren? Daarnaast gaan we voor het onderzoek van het effect van vegetatie op fijn stof een alternatieve methode uitwerken. Die willen we in een nieuwe meetproef inzetten.”   

Bron:
De Stadsregio Arnhem Nijmegen