Groene Effect Rapportage

Een Groene Effect Rapportage (GER) van vier groene voorbeeldwijken: Kerckebosch in Zeist, Wageningen-Hoog, Haagse Beemden in Breda en Haverleij in Den Bosch. In deze GER wordt de hoeveelheid groen in de genoemde wijken bepaald, waarbij onderscheid
wordt gemaakt tussen decorgroen en gebruiksgroen. Vervolgens zijn in kwalitatieve zin de ‘groene’ kosten en baten in kaart gebracht, met andere woorden: ‘Wat is er gebeurd met de kwaliteit van het groen bij het tot stand komen van de wijk?’ Naast de meningen en visies van de actoren aan de productiekant (ontwerpers en gemeenten) zijn ook de bevindingen van de bewoners met betrekking tot Groen Wonen in het onderzoek betrokken.
Trefwoorden bij deze rapportage zijn: woonwijk, groen en stedenbouw, gebruikswaarde, belevingswaarde.