Berichten

De gemeente Hoogeveen plant zondag, tijdens de internationale Klimaatactiedag, de eerste boom voor het zogenoemde CO2-compensatiebos.

Hoogeveen is een millenniumgemeente en dat betekent dat de gemeente onder meer de uitstoot van CO2 wil beperken. Bomen halen CO2 uit de lucht, daarom wil de gemeente een compensatiebos bij de toekomstige begraafplaats Zevenbergen bij Fluitenberg. Inwoners, bedrijven en instellingen mogen daar zelf bomen of struiken planten, om CO2-uitstoot te compenseren.

 

Bron:
RTV Drenthe

 

In midden-Mongolië, een autonoom gebied in het noorden van China, zullen naar schatting 10.000 populieren geplant worden. Zo wil Vlaams minister van leefmilieu Joke Schauvliege  het Belgisch paviljoen op de Wereldtentoonstelling in Shanghai CO2-neutraal maken. Dit project zal 52.000 euro kosten.

De populieren zullen aangeplant worden op verwoestijnde grond in midden-Mongolië. Elke aangeplante boom zal op tien jaar tijd 250 kg CO2 opnemen. Zo zou het Belgische paviljoen al na vijf jaar CO2-neutraal zijn, berekende Jean-Pierre Heirman, hoofd van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE). Sinds april zijn al 5.000 bomen geplant. Volgend jaar volgt de rest.

Lees het volledige bericht »

Bron:
HLN Milieu

 

 

 

 

Stichting Nationale Boomfeestdag heeft in 2005 de CO2-Bomenprijs in het leven geroepen om gemeenten te stimuleren in het nemen van maatregelen tegen de CO2-vervuiling. Ook dit jaar kunnen gemeenten zich weer aanmelden voor deze prijs.

Op woensdag 13 oktober, tijdens de opening van de beurs “De dag van de Openbare Ruimte” zal de winnaar bekend worden gemaakt. Aanmelden kan via: www.boomfeestdag.nl/co2bomenprijs.

In februari 2005 is het Kyoto-verdrag in werking getreden om wereldwijd de CO2-vervuiling tegen te gaan. Ook gemeenten hebben zich verplicht om maatregelen hiertegen te nemen. 

In dit protocol wordt ook benadrukt dat bomen belangrijk zijn voor onze leefbaarheid en dat ze een substantiële bijdrage leveren aan de CO2-reductie.

 


Rekenmodule ontwikkeld

In samenwerking met Milieu Centraal is een rekenmodule ontwikkeld die per gemeente berekend hoeveel kg broeikasgassen per inwoner is vastgelegd met het planten van bomen, uitgaande van een minimale levensduur van de bomen van 30 jaar! De gemeente Baarle-Nassau won afgelopen jaar deze prijs met Den Helder als tweede.

Aanmelden »

Bron: 
Nationale Boomfeestdag

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil het voor de burger makkelijker maken om CO2 van gevlogen kilometers ook in Nederland zelf te compenseren , door bijvoorbeeld bomen te planten, om op deze manier de schade aan de natuur en klimaat te beperken.

Dit heeft de minister vandaag gezegd tijdens de opening van de Vakantiebeurs in de Jaarbeurs in Utrecht.

Volgens de Kyotoregels is het nu alleen mogelijk om vliegkilometers te compenseren via bomenprojecten in landen zonder reductiedoelstelling zoals Ethiopië en Mozambique. Verburg vindt dat een beetje krom. “We laten daarmee onbedoeld kansen liggen”, aldus de minister.

“Groen zorgt voor frisse lucht”
De minister wil dat het mogelijk wordt vliegkilometers in eigen land direct in natuur om te zetten bijvoorbeeld door een boom te planten in eigen stad of buurt of via een bijdrage aan verfraaiing van het landschap. “Daar doe je niet alleen het milieu, maar ook je omgeving een plezier mee. Groen zorgt voor schone frisse lucht, je bent minder ziek, stress verdwijnt en bomen hebben ook nog eens belangrijke functie voor andere plant- en diersoorten.”

Een mooier landschap, maak het mee
Volgens de minister kunnen burgers meer verbonden raken met hun eigen omgeving als ze zelf een stukje natuur of landschap creëren. In haar toespraak op de Vakantiebeurs wees ze er op dat er verschillende manieren zijn waarop mensen persoonlijk verantwoordelijkheid kunnen nemen voor natuur en landschap. Dit sluit aan bij de campagne ‘Een mooier landschap, maak het mee’ die mensen nadrukkelijk oproept een steentje bij te dragen.

Bron:
Ministerie van LNV

 

 
 

De gemeente Baarle-Nassau wint de CO2 Bomenprijs 2009. De Brabantse gemeente blijft Den Helder en het Groningse Vlagtwedde voor. De bomen die Baarle-Nassau heeft geplant tijdens de Boomfeestdag in maart leggen tijdens hun leven per inwoner dertien kilo CO2 vast.

De winnende gemeenten voeren allemaal een boomvriendelijk beleid. De Brabantse gedeputeerde Onno Hoes reikte op 14 oktober de prijs uit in Expo Houten tijdens de Dag van de openbare ruimte.

1.335 bomen geplant
Baarle-Nassau (6.800 inwoners) plantte populieren, essen en zwarte elzen in plantsoenen. In totaal gaat het om 1.335 bomen.

Den Helder (60.000 inwoners) zette zomereiken, zwarte elzen, beuken en grove dennen in het buitengebied en verrijkte de plantsoenen met esdoorns, wilde lijsterbessen en essen. Totaal plantte Den Helder 566 bomen. Zij leggen tijdens hun leven zes kilo CO2 per inwoner vast. Vlagtwedde plantte 32 zomereiken in het buitengebied. Per inwoner leggen deze bomen vier kilo CO2 vast tijdens hun leven.

Eik neemt meer broeikasgas op
De berekening van de hoeveelheid CO2 die bomen vastleggen is uitgedokterd door voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Bomen nemen CO2 op zolang ze groeien. Hoeveel CO2 dat is, hangt af van de soort boom en waar die staat. Een eik bijvoorbeeld kan veel meer broeikasgas opslaan dan een berk. Bomen in een buitengebied nemen gemakkelijker CO2 op dan bomen in een plantsoen. Gemeenten wisselen bomen bovendien vaker in een plantsoen dan in een buitengebied.

De dertien kilo CO2 per inwoner die de bomen in Baarle-Nassau tijdens hun leven opnemen, komt overeen met een wasdroger acht keer te laten draaien. De CO2 komt in de lucht door het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen.

Bron:
Boomfeestdag