Compensatie CO2 in Nederland door bomen te planten

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil het voor de burger makkelijker maken om CO2 van gevlogen kilometers ook in Nederland zelf te compenseren , door bijvoorbeeld bomen te planten, om op deze manier de schade aan de natuur en klimaat te beperken.

Dit heeft de minister vandaag gezegd tijdens de opening van de Vakantiebeurs in de Jaarbeurs in Utrecht.

Volgens de Kyotoregels is het nu alleen mogelijk om vliegkilometers te compenseren via bomenprojecten in landen zonder reductiedoelstelling zoals Ethiopië en Mozambique. Verburg vindt dat een beetje krom. “We laten daarmee onbedoeld kansen liggen”, aldus de minister.

“Groen zorgt voor frisse lucht”
De minister wil dat het mogelijk wordt vliegkilometers in eigen land direct in natuur om te zetten bijvoorbeeld door een boom te planten in eigen stad of buurt of via een bijdrage aan verfraaiing van het landschap. “Daar doe je niet alleen het milieu, maar ook je omgeving een plezier mee. Groen zorgt voor schone frisse lucht, je bent minder ziek, stress verdwijnt en bomen hebben ook nog eens belangrijke functie voor andere plant- en diersoorten.”

Een mooier landschap, maak het mee
Volgens de minister kunnen burgers meer verbonden raken met hun eigen omgeving als ze zelf een stukje natuur of landschap creëren. In haar toespraak op de Vakantiebeurs wees ze er op dat er verschillende manieren zijn waarop mensen persoonlijk verantwoordelijkheid kunnen nemen voor natuur en landschap. Dit sluit aan bij de campagne ‘Een mooier landschap, maak het mee’ die mensen nadrukkelijk oproept een steentje bij te dragen.

Bron:
Ministerie van LNV