10.000 bomen voor Vlaam­se CO2-uit­stoot op World Expo Shang­hai

In mid­den-Mon­go­lië, een auto­noom gebied in het noor­den van Chi­na, zul­len naar schat­ting 10.000 popu­lie­ren geplant wor­den. Zo wil Vlaams minis­ter van leef­mi­li­eu Joke Schau­vlie­ge  het Bel­gisch pavil­joen op de Wereld­ten­toon­stel­ling in Shang­hai CO2-neu­traal maken. Dit pro­ject zal 52.000 euro kos­ten.

De popu­lie­ren zul­len aan­ge­plant wor­den op ver­woes­tijn­de grond in mid­den-Mon­go­lië. Elke aan­ge­plan­te boom zal op tien jaar tijd 250 kg CO2 opne­men. Zo zou het Bel­gi­sche pavil­joen al na vijf jaar CO2-neu­traal zijn, bere­ken­de Jean-Pier­re Heir­man, hoofd van het depar­te­ment Leef­mi­li­eu, Natuur en Ener­gie (LNE). Sinds april zijn al 5.000 bomen geplant. Vol­gend jaar volgt de rest.

Lees het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
HLN Mili­eu