Baar­le-Nas­sau wint CO2 Bomen­prijs 2009

De gemeen­te Baar­le-Nas­sau wint de CO2 Bomen­prijs 2009. De Bra­bant­se gemeen­te blijft Den Hel­der en het Gro­ning­se Vlagt­wed­de voor. De bomen die Baar­le-Nas­sau heeft geplant tij­dens de Boom­feest­dag in maart leg­gen tij­dens hun leven per inwo­ner der­tien kilo CO2 vast.

De win­nen­de gemeen­ten voe­ren alle­maal een boom­vrien­de­lijk beleid. De Bra­bant­se gede­pu­teer­de Onno Hoes reik­te op 14 okto­ber de prijs uit in Expo Hou­ten tij­dens de Dag van de open­ba­re ruim­te.

1.335 bomen geplant
Baar­le-Nas­sau (6.800 inwo­ners) plant­te popu­lie­ren, essen en zwar­te elzen in plant­soe­nen. In totaal gaat het om 1.335 bomen.

Den Hel­der (60.000 inwo­ners) zet­te zomer­ei­ken, zwar­te elzen, beu­ken en gro­ve den­nen in het bui­ten­ge­bied en ver­rijk­te de plant­soe­nen met esdoorns, wil­de lijs­ter­bes­sen en essen. Totaal plant­te Den Hel­der 566 bomen. Zij leg­gen tij­dens hun leven zes kilo CO2 per inwo­ner vast. Vlagt­wed­de plant­te 32 zomer­ei­ken in het bui­ten­ge­bied. Per inwo­ner leg­gen deze bomen vier kilo CO2 vast tij­dens hun leven.

Eik neemt meer broei­kas­gas op
De bere­ke­ning van de hoe­veel­heid CO2 die bomen vast­leg­gen is uit­ge­dok­terd door voor­lich­tings­or­ga­ni­sa­tie Mili­eu Cen­traal. Bomen nemen CO2 op zolang ze groei­en. Hoe­veel CO2 dat is, hangt af van de soort boom en waar die staat. Een eik bij­voor­beeld kan veel meer broei­kas­gas opslaan dan een berk. Bomen in een bui­ten­ge­bied nemen gemak­ke­lij­ker CO2 op dan bomen in een plant­soen. Gemeen­ten wis­se­len bomen boven­dien vaker in een plant­soen dan in een bui­ten­ge­bied.

De der­tien kilo CO2 per inwo­ner die de bomen in Baar­le-Nas­sau tij­dens hun leven opne­men, komt over­een met een was­dro­ger acht keer te laten draai­en. De CO2 komt in de lucht door het opwek­ken van elek­tri­ci­teit met fos­sie­le brand­stof­fen.

Bron:
Boom­feest­dag