Baarle-Nassau wint CO2 Bomenprijs 2009

De gemeente Baarle-Nassau wint de CO2 Bomenprijs 2009. De Brabantse gemeente blijft Den Helder en het Groningse Vlagtwedde voor. De bomen die Baarle-Nassau heeft geplant tijdens de Boomfeestdag in maart leggen tijdens hun leven per inwoner dertien kilo CO2 vast.

De winnende gemeenten voeren allemaal een boomvriendelijk beleid. De Brabantse gedeputeerde Onno Hoes reikte op 14 oktober de prijs uit in Expo Houten tijdens de Dag van de openbare ruimte.

1.335 bomen geplant
Baarle-Nassau (6.800 inwoners) plantte populieren, essen en zwarte elzen in plantsoenen. In totaal gaat het om 1.335 bomen.

Den Helder (60.000 inwoners) zette zomereiken, zwarte elzen, beuken en grove dennen in het buitengebied en verrijkte de plantsoenen met esdoorns, wilde lijsterbessen en essen. Totaal plantte Den Helder 566 bomen. Zij leggen tijdens hun leven zes kilo CO2 per inwoner vast. Vlagtwedde plantte 32 zomereiken in het buitengebied. Per inwoner leggen deze bomen vier kilo CO2 vast tijdens hun leven.

Eik neemt meer broeikasgas op
De berekening van de hoeveelheid CO2 die bomen vastleggen is uitgedokterd door voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Bomen nemen CO2 op zolang ze groeien. Hoeveel CO2 dat is, hangt af van de soort boom en waar die staat. Een eik bijvoorbeeld kan veel meer broeikasgas opslaan dan een berk. Bomen in een buitengebied nemen gemakkelijker CO2 op dan bomen in een plantsoen. Gemeenten wisselen bomen bovendien vaker in een plantsoen dan in een buitengebied.

De dertien kilo CO2 per inwoner die de bomen in Baarle-Nassau tijdens hun leven opnemen, komt overeen met een wasdroger acht keer te laten draaien. De CO2 komt in de lucht door het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen.

Bron:
Boomfeestdag