Aanmelden voor CO2-Bomenprijs-2010

Stichting Nationale Boomfeestdag heeft in 2005 de CO2-Bomenprijs in het leven geroepen om gemeenten te stimuleren in het nemen van maatregelen tegen de CO2-vervuiling. Ook dit jaar kunnen gemeenten zich weer aanmelden voor deze prijs.

Op woensdag 13 oktober, tijdens de opening van de beurs “De dag van de Openbare Ruimte” zal de winnaar bekend worden gemaakt. Aanmelden kan via: www.boomfeestdag.nl/co2bomenprijs.

In februari 2005 is het Kyoto-verdrag in werking getreden om wereldwijd de CO2-vervuiling tegen te gaan. Ook gemeenten hebben zich verplicht om maatregelen hiertegen te nemen. 

In dit protocol wordt ook benadrukt dat bomen belangrijk zijn voor onze leefbaarheid en dat ze een substantiële bijdrage leveren aan de CO2-reductie.

 


Rekenmodule ontwikkeld

In samenwerking met Milieu Centraal is een rekenmodule ontwikkeld die per gemeente berekend hoeveel kg broeikasgassen per inwoner is vastgelegd met het planten van bomen, uitgaande van een minimale levensduur van de bomen van 30 jaar! De gemeente Baarle-Nassau won afgelopen jaar deze prijs met Den Helder als tweede.

Aanmelden »

Bron: 
Nationale Boomfeestdag