Berichten

Amersfoort is een aantrekkelijke en groene stad. De verscheidenheid aan landschappen heeft geleid tot een gevarieerd aanbod aan mogelijkheden voor mensen, planten en dieren. In het artikel ‘Amersfoort, Groene Stad’ van Stadsberichten van de gemeente Amersfoort leest u daar meer over.

Ook vindt u meer informatie over het beheer en onderhoud van de stad en het behoud en de ontwikkeling van het Amersfoortse groen.

Amersfoort won Goud in de nationale en internationale groencompetitie Entente Florale.

Download de pagina ‘Amersfoort, de groene stad’ »

Bron:
De Weekkrant

De 54-ste Boomfeestdag die wordt gevierd op woensdag 17 maart heeft als thema ‘Bomen maken onze buurt’. Het thema, gebaseerd op De Groene Stad-gedachte, is ingegeven om nadrukkelijk aandacht te vragen voor de waarde en het belang van bomen in ons stedelijk gebied en in de wijken.

Bomen langs straten, op pleinen en speelplekken maken een buurt leefbaar. Bomen zorgen voor schone lucht, voor het welzijn en de gezondheid van mensen en dieren. Uit onderzoek blijkt tevens dat bomen ook economisch van belang zijn, want mensen wonen graag in sfeervolle, groene wijken met bomen, waardoor woningen hier over het algemeen sneller verkocht worden.

Het aanplanten van bomen is ook van belang als één van de gemeentelijke maatregelen tegen CO2-vervuiling: dit in het kader van het Kyoto-protocol.

 


Bomen zorgen voor prettig leefklimaat
In het stedelijk gebied is het van belang om bomen oud(er) te laten worden en ze niet te snel te kappen voor productiedoeleinden of voor veranderingen in de openbare ruimte. Hoe ouder de boom, hoe meer ze het beeld en dus de sfeer van de wijk bepalen en hoe meer ze een bijdrage leveren aan een goed en prettig leefmilieu in de wijk.

Meer informatie:

Bron:
Stichting Nationale Boomfeestdag

Naar aanleiding van een initiatief van de bewoners uit de wijk Gors (Lelystad) hebben de gemeente, City Marketing Lelystad en Rene Stokvis Producties bv de handen ineen geslagen om een binnentuin in Lelystad grondig aan te passen. Op 31 oktober wordt dit item uitgezonden.

De binnentuin achter de woningen van Gors 11 t/m 26 is jarenlang in het beheer van de bewoners geweest. Na het organiseren van onderhoudsbijeenkomsten in de binnentuin in de afgelopen 20 jaar, is het onderhoud van de tuin de bewoners nu boven hun pet gegroeid. Vanuit de buurt is een plan opgesteld om te komen tot een onderhoudsarme en rolstoelvriendelijke binnentuin. Samen met de wijkconsulent Cor Kuipers, de wethouders Willen de Jager en Jop Fackeldeij en City Marketing Lelystad zijn mogelijkheden gecombineerd. Dit heeft geleid tot het voorgedragen van het plan aan ‘De Tuinruimers’.

 

Lelystad in beeld
De renovatie van de binnentuin aan de Gors is niet het enige wat er van Lelystad getoond wordt. Het tv-programma biedt een prachtig platform om de kwaliteiten van het ‘groene’ Lelystad op een verrassende manier in de spotlights te zetten. Naast beelden van prachtige plekken uit Lelystad krijgen ook de andere programmaonderdelen een Lelystads tintje. In het onderdeel ‘Schikt ‘t’ wordt advies gegeven over het onderhoud en de inrichting van een Lelystads balkon. Verder wordt een wethouder geïnterviewd over het groen in Lelystad.

Groene Stad
“Lelystad is een opmerkelijke groene stad. Dat blijkt uit de praktijk en uit verschillende onderzoeken. In de Entente Florale 2008 gooide Lelystad hoge ogen. Wat dat betreft is het goed om hier te gast te mogen zijn”, reageert Rob Verlinden enthousiast op de samenwerking. Rob Verlinden is al jaren een instituut op het gebied van flora binnen de Nederlandse media.

Meer saamhorigheid
Het project draagt bij aan de saamhorigheid in de wijk en de trots op de stad. Niet alleen wordt de betrokkenheid met de buurt vergroot, ook wordt het bewonersinitiatief op een geweldige manier beloond. Dat dit initiatief niet zomaar voorbij gaat bleek uit de aanwezigheid van burgemeester Margreet Horselenberg bij de oplevering van de tuin 9 oktober.

Bekijk de aflevering van 31 oktober »

Bron:
Gemeente Lelystad

 

Op 7 oktober vindt het kennisatelier Luchtgroen in Tilburg plaats. Tijdens deze bijeenkomst staan onder meer de precieze werking van luchtgroen en de perspectieven van luchtgroen volgens de meest recente modellen plaats.

Op 7 oktober vindt de eerste van de in totaal drie bijeenkomsten plaats. Met als doel om  groen in te zetten als middel om het leefklimaat in de bebouwde omgeving te verbeteren.

Op 18 maart 2010 staat gebiedsontwikkeling en functioneel groen centraal en op 12 oktober 2010 klimaatgroen. In november 2011 vindt het eindseminar plaats.

Partners uit Vlaanderen en Nederland
In dit project werken 14 partners uit Vlaanderen en Nederland aan innovatieve toepassingen van groen in de binnenstedelijke omgeving. In de grensregio Vlaanderen-Nederland wonen veel mensen en de bedrijvigheid is groot en daarom wordt er in dit gebied gekeken naar duurzame oplossingen.

 

Donderdag 7 juni staat groen en de stad centraal op de bestuursconferentie Vitale Stad, Groene Stad. Op de bestuursconferentie gaat het om een antwoord op de vraag: Hoe realiseren we mooi en toegankelijk groen om de hoek, op maximaal tien minuten loopafstand, voor iedere stadsbewoner? Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), gedeputeerde Piet Jansen en wethouder Marijke Vos gaan daarover met maatschappelijke partijen als zorgverzekeraars, woningbouwcorporaties en wijk- en opbouwwerk het gesprek aan.