Groene Stad gedachte centraal in thema Boomfeestdag

De 54-ste Boomfeestdag die wordt gevierd op woensdag 17 maart heeft als thema ‘Bomen maken onze buurt’. Het thema, gebaseerd op De Groene Stad-gedachte, is ingegeven om nadrukkelijk aandacht te vragen voor de waarde en het belang van bomen in ons stedelijk gebied en in de wijken.

Bomen langs straten, op pleinen en speelplekken maken een buurt leefbaar. Bomen zorgen voor schone lucht, voor het welzijn en de gezondheid van mensen en dieren. Uit onderzoek blijkt tevens dat bomen ook economisch van belang zijn, want mensen wonen graag in sfeervolle, groene wijken met bomen, waardoor woningen hier over het algemeen sneller verkocht worden.

Het aanplanten van bomen is ook van belang als één van de gemeentelijke maatregelen tegen CO2-vervuiling: dit in het kader van het Kyoto-protocol.

 


Bomen zorgen voor prettig leefklimaat
In het stedelijk gebied is het van belang om bomen oud(er) te laten worden en ze niet te snel te kappen voor productiedoeleinden of voor veranderingen in de openbare ruimte. Hoe ouder de boom, hoe meer ze het beeld en dus de sfeer van de wijk bepalen en hoe meer ze een bijdrage leveren aan een goed en prettig leefmilieu in de wijk.

Meer informatie:

Bron:
Stichting Nationale Boomfeestdag