Thema luchtgroen centraal tijdens kennisatelier

Op 7 oktober vindt het kennisatelier Luchtgroen in Tilburg plaats. Tijdens deze bijeenkomst staan onder meer de precieze werking van luchtgroen en de perspectieven van luchtgroen volgens de meest recente modellen plaats.

Op 7 oktober vindt de eerste van de in totaal drie bijeenkomsten plaats. Met als doel om  groen in te zetten als middel om het leefklimaat in de bebouwde omgeving te verbeteren.

Op 18 maart 2010 staat gebiedsontwikkeling en functioneel groen centraal en op 12 oktober 2010 klimaatgroen. In november 2011 vindt het eindseminar plaats.

Partners uit Vlaanderen en Nederland
In dit project werken 14 partners uit Vlaanderen en Nederland aan innovatieve toepassingen van groen in de binnenstedelijke omgeving. In de grensregio Vlaanderen-Nederland wonen veel mensen en de bedrijvigheid is groot en daarom wordt er in dit gebied gekeken naar duurzame oplossingen.