Groen om de hoek cen­traal op bestuurs­con­fe­ren­tie

Don­der­dag 7 juni staat groen en de stad cen­traal op de bestuurs­con­fe­ren­tie Vita­le Stad, Groe­ne Stad. Op de bestuurs­con­fe­ren­tie gaat het om een ant­woord op de vraag: Hoe rea­li­se­ren we mooi en toe­gan­ke­lijk groen om de hoek, op maxi­maal tien minu­ten loop­af­stand, voor iede­re stads­be­wo­ner? Minis­ter Ver­burg van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit (LNV), gede­pu­teer­de Piet Jan­sen en wet­hou­der Marij­ke Vos gaan daar­over met maat­schap­pe­lij­ke par­tij­en als zorg­ver­ze­ke­raars, woning­bouw­cor­po­ra­ties en wijk- en opbouw­werk het gesprek aan.